Wpływ otoczenia na sposób żywienia i popełniane błędy

jedzenie

Studenci często prowadzą  nieregularny tryb życia. Wpływa na to wiele zmiennych np. plan zajęć na uczelni, który z reguły nie ma stałych godzin, zmęczenie wywoływane całonocną nauką (szczególnie w trakcie sesji), odległość uczelni od domu (Sochocka, Wojtyłko, 2013). Wśród najważniejszych czynników, które wpływają na sposób żywienia człowieka zaliczane są czynniki społeczno-psychologiczne, demograficzne, ekonomiczne, kulturowe (Stefańska i wsp.,2010). To, w jaki sposób odżywiają się studenci, w dużej mierze wynika z nawyków wynoszonych z domu rodzinnego. Przyzwyczajeni do zwyczajów żywieniowych swoich rodziców powielają je u siebie. Z badań wynika, że występuje związek między sposobem żywienia wśród matek a otyłością u dziecka (Benton, 2004)

pixabay, cc0

Z badań Kozioł – Kozakowskiej wsp. (2014) nad wpływem czynników socjodemograficznych na otyłość wśród dzieci w wieku przedszkolnym wynika, że wykształcenie rodziców oraz dochód w rodzinie wpływa na liczbę i rodzaj spożywanych posiłków i produktów. Dzieci rodziców z wyższym wykształceniem oraz dzieci w rodzinach z wyższym dochodem częściej spożywały zalecaną liczbę posiłków w ciągu dnia. Dzieci matek z wyższym wykształceniem dużo częściej jadły kasze, pieczywa ciemne, gotowane warzywa oraz surowe owoce, a rzadziej słone przekąski. Badania te pokazują, że poziom wykształcenia rodziców wpływa również na rodzaj spożywanych przekąsek, im wyższe wykształcenie, tym rzadsze spożycie chipsów.

Badania sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykazały różnice między studentami mieszkającymi w domu akademickim a domu rodzinnym (Stefańska i wsp., 2010). Wśród uczniów z akademika wykazano m. in., że spożywają oni posiłki mniej regularnie niż ci, którzy mieszkają z rodzicami.

Na sposób żywienia często ma wpływ płeć. W jakim stopniu wpływa ona na realizowane zalecanych norm badała Walentukiewicz. Zarówno studentki i studenci nie pokrywali dziennych norm, jednak kobiety były temu bliższe, bo realizowały 69% rekomendacji żywieniowych a mężczyźni tylko w 23% (Walentukiewicz i wsp., 2014). Z kolei Stefańska i wsp. (2010) wykazała, że studentki bardziej niż studenci przestrzegają regularnych godzin spożywania posiłków.

Zobacz również
balsam jerozolimski

Bibliografia:

  1. Sochocka L., Wojtyłko A.: Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych, Medycyna Środowiskowa, 2013, 16(2), str. 53 – 58
  2. Stefańska E., Ostrowska L., Radziejewska I., Kardasz M.: Sposób żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zależności od miejsca zamieszkania w trakcie studiów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91(4), str. 585 – 590
  3. Benton D.: Role of parents in the determination of food preferences of children and the development of obesity. International Journal of Obesity, 2004, 28, str. 858 – 869
  4. Kozioł – Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel – Zawadzka M.: Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkować socjodemograficznych, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014,  12(1), str. 82-89

5.      Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B.: Ocena sposobu żywienia studentów w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, 93(3), str. 772 – 777