Wyniki badania: Polskie badanie wpływu ćwiczeń na zdrowie i kondycję nastolatków

zacznijodlekkiej

Dzisiaj w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miała miejsce prezentacja wyników ogólnopolskiego badania prowadzonego w ramach istniejącego od roku 2014 projektu #zacznijodlekkiej. W ramach działaniaa organizowanego przez Nestle Polska, Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie przebadano 1014 dzieci w wieku 12-13 lat.

#zacznijodlekkiej

Powyższą grupę podzielono na dwie równe części – dzieci uczestniczące w programie i nie uczestniczące.

W ramach badania sprawdzono sposób odżywiania się nastolatków na podstawie kwestionariusza żywieniowego, zaś trenerzy równocześnie ocenili sprawność i wydolność fizyczną (test Oceny Sprawności Fizycznej OSF oraz próba Ruffiera). Sam zaś stan odżywienia był oceniany przez siatki centylowe OLA / OLAF oraz badanie BIA.

Po zakończeniu badania sprawdzono analogiczne wyniki raz jeszcze.

Regularna aktywność fizyczna króluje raz jeszcze!

Wyniki mówią same za siebie – wśród nastolatków biorących udział w programie zaledwie 8,9% miało nadmierną masę ciała w porównaniu do 25,5% z grupy kontrolnej.

Wśród grupy ćwiczącej stwierdzono także wyższą zawartość tkanki mięśniowej oraz wyższy poziom sprawności i wytrzymałości, chociaż zauważono, że obie grupy popełniały te same błędy żywieniowe (za dużo cukrów prostych, za mało warzyw, za mało produktów mlecznych).

Zobacz również
dieta roślinna męskie zdrowie

Dodatkowo stwierdzono także, że zwiększone zaangażowanie w aktywność fizyczną wspierało kompetencje społeczno-emocjonalne.

Opr. na podst. materiałów prasowych organizatora