Wyniki badania: Polskie badanie wpływu ćwiczeń na zdrowie i kondycję nastolatków

Avatar photo
zacznijodlekkiej

Dzisiaj w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miała miejsce prezentacja wyników ogólnopolskiego badania prowadzonego w ramach istniejącego od roku 2014 projektu #zacznijodlekkiej. W ramach działaniaa organizowanego przez Nestle Polska, Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie przebadano 1014 dzieci w wieku 12-13 lat.

#zacznijodlekkiej

Powyższą grupę podzielono na dwie równe części – dzieci uczestniczące w programie i nie uczestniczące.

W ramach badania sprawdzono sposób odżywiania się nastolatków na podstawie kwestionariusza żywieniowego, zaś trenerzy równocześnie ocenili sprawność i wydolność fizyczną (test Oceny Sprawności Fizycznej OSF oraz próba Ruffiera). Sam zaś stan odżywienia był oceniany przez siatki centylowe OLA / OLAF oraz badanie BIA.

Po zakończeniu badania sprawdzono analogiczne wyniki raz jeszcze.

Regularna aktywność fizyczna króluje raz jeszcze!

Wyniki mówią same za siebie – wśród nastolatków biorących udział w programie zaledwie 8,9% miało nadmierną masę ciała w porównaniu do 25,5% z grupy kontrolnej.

Wśród grupy ćwiczącej stwierdzono także wyższą zawartość tkanki mięśniowej oraz wyższy poziom sprawności i wytrzymałości, chociaż zauważono, że obie grupy popełniały te same błędy żywieniowe (za dużo cukrów prostych, za mało warzyw, za mało produktów mlecznych).

Zobacz również
przetwory z pigwy

Dodatkowo stwierdzono także, że zwiększone zaangażowanie w aktywność fizyczną wspierało kompetencje społeczno-emocjonalne.

Opr. na podst. materiałów prasowych organizatora