Aktywność fizyczna wpływa na preferencje żywieniowe?

Avatar photo
biegacze

Regularne ćwiczenia i zdrowa dieta są kluczowe dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Nowe badania na szczurach przeprowadzone przez  zespół badawczy University of Missouri sugeruje, że aktywność fizyczna może zmieniać preferencje żywieniowe wyłącznie u samców. Wyniki badań opublikowano w „Behavioral Brain Research”.

Wpływ diety na efekty ćwiczeń były od dawna interesujące dla naukowców, a wcześniejsze badania wskazywały, że aktywność fizyczna może zachęcać do podejmowania zdrowszych wyborów żywieniowych.

Charakterystyka i wyniki badań:

Zespół podczas badań przydzielił samce i samice szczurów do dwóch grup – grupę siedzącą i aktywną. Obie grupy były karmione w ten sam sposób podczas pierwszego tygodnia. Po kolejnym tygodniu zastąpiono standardową dietę trzema opcjonalnymi: o wysokiej zawartości tłuszczu, sacharozy i ogólnie wysokokaloryczną. Wszystkie diety zawierały tę samą ilość białka. Przez cztery tygodnie szczurom podawano wszystkie te trzy diety.

Wyniki wykazały, że samce szczurów, które nie zostały poddane aktywności fizycznej preferowały dietę o wysokiej zawartości tłuszczu w porównaniu z innymi dietami. Samce z aktywnej grupy częściej spożywały dietę o wysokiej zawartości sacharozy i ogólnie wysokokaloryczną.  Natomiast samice zarówno z grupy siedzącej i aktywnej wybierały diety o wysokiej zawartości tłuszczu.

Pobrano próbki kału przed i po 4 tygodniach badań. Po analizie próbek z każdej grupy  zidentyfikowano różnice flory bakteryjnej jelit między samicami i samcami w grupie aktywnej. Oznacza to, że bakterie jelitowe mogą  mieć swoją rolę w tych zależnościach. Dodatkowo przebadano mózgi szczurów. Zbadany został także układ nagrody (zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania) w mózgach szczurów.

Zobacz również
probiotyki

Na podstawie analizy wyników naukowcy kreślą dalsze pola badań i sprawdzenie czy jest prawdą, że sam wysiłek fizyczny może być satysfakcjonujący dla mężczyzn, jednak nie dla kobiet.

Znaczne różnice w reakcji na aktywność fizyczną zaobserwowane za pomocą zarówno badań behawioralnych jak i fizjologicznych sugerują potencjalną różnicę motywacyjną między płciami.

Źródło: