Avatar photo

Weronika Drobnikowska

Studentka III roku Technologi Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Interesuje się żywnością jej wytwarzaniem i przetwarzaniem oraz mikrobiologią produktów spożywczych.

5 Articles Published | Śledź: