Czy urządzenia mierzące aktywność fizyczną mają wpływ na jej poziom?

urządzenia mierzące aktywność

Duża część społeczeństwa doświadcza schorzeń kardiometabolicznych. Są to m.in. cukrzyca typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe. Mają one związek głównie ze stylem życia. Dzięki temu w łatwy sposób możemy starać się im zapobiec. Znaczącym czynnikiem ryzyka zachorowań jest w szczególności niski poziom aktywności fizycznej. Na szczęście ten czynnik można łatwo modyfikować, np. zwiększając ilość spacerów i innych ćwiczeń. W niedawno opublikowanym badaniu naukowym sprawdzono związek między noszeniem urządzeń monitorujących aktywność fizyczną a jej ilością. Badanie pojawiło się na łamach czasopisma medycznego JAMA Network Open.

Wyniki i przebieg badania

Celem badania była ocena związku interwencji wykorzystujących urządzenia monitorujące aktywność fizyczną z jej poziomem. Meta-analiza miała także pomóc ocenić powiązanie interwencji z wynikami zdrowotnymi osób cierpiących na schorzenia kardiometaboliczne.

Brytyjscy naukowcy dokonali przeglądu systematycznego 38 badań klinicznych. Badania obejmowały łącznie 4203 uczestników. W 29 badaniach oceniano krokomierze. W 9 akcelerometry (można je znaleźć w większości nowych telefonów) lub urządzenia monitorujące aktywność fizyczną.

Cztery badania nie dostarczyły wiarygodnych danych. Do wykonania meta-analizy pozostawiono 34 badania z 3793 uczestnikami łącznie. Wykazano, że interwencje z noszeniem urządzeń monitorujących aktywność fizyczną wiązały się z jej znaczną poprawą. Dotyczyło to osób z chorobami kardiometabolicznymi w porównaniu z tymi, którzy otrzymali zwykłą opiekę zdrowotną.

Największa poprawa aktywności fizycznej nastąpiła, gdy narzędzia do jej śledzenia połączono z konsultacjami lekarskimi. Co ciekawe, zmiana była bardziej wyraźna wśród mężczyzn. Korzystanie z krokomierza miało również związek z największą poprawą aktywności fizycznej. Odnosiło się to do interwencji z regularnymi konsultacjami z lekarzem.

Krokomierze dość często nie pokazują dokładnych danych. Mogą być bardziej odpowiednie dla pacjentów, których celem jest osiągnięcie określonej liczby kroków dziennie. Interwencje wiązały się również z obniżonym poziomem glukozy we krwi. Jednak kliniczne znaczenie tej zmiany było niewielkie.

Zobacz również
zaburzenia odżywiania książka

Wnioski

Wyniki badania sugerują, że interwencje wykorzystujące urządzenia monitorujące aktywność fizyczną wiążą się z jej poprawą. Gdy interwencja obejmuje także konsultacje lekarskie, wyniki będą jeszcze bardziej zadowalające. Meta-analiza wskazuje, że takie działania mogą pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest m.in. zwiększenie aktywności fizycznej. Ma to duże znaczenie w walce z chorobami kardiometabolicznymi.

Źródło:

Hodkinson, A., Kontopantelis, E., Adeniji, C. Interventions Using Wearable Physical Activity Trackers Among Adults With Cardiometabolic Conditions – A Systematic Review and Meta-analysis. Pobrane z: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782127 (20.07.2021)