Dieta a proces starzenia się mózgu u myszy

Avatar photo
dieta a proces starzenia się u myszy

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w  „Frontiers in Molecular Neurosciencedieta niskoenergetyczna oraz niskotłuszczowa zapobiega aktywacji mikrogleju podczas procesu starzenia się u myszy. Badanie wykazało również, że wzmożona aktywność fizyczna jest znacznie mniej skuteczna niż ograniczenie kaloryczności diety w zapobieganiu zmianom związanych z procesem starzenia się.

Czym jest „mikroglej”?

Mikroglej to komórki nieneuronalne centralnego układu nerwowego, które pomagają utrzymać integralność i prawidłowe funkcjonowanie tkanki mózgowej. Dysfunkcje tych komórek, podczas zakłócenia homeostazy organizmy, są powiązane z zaburzeniami neurorozwojowymi i chorobami neurodegeneracyjnymi. Starzenie się jest również związane ze stanem zapalnym wywołanym przez mikroglej w określonych obszarach mózgu, ale nie jest jasne, czy dieta lub styl życia mogą wpływać na ten proces.

Charakterystyka i wyniki badania:

Naukowcy z University Medical Center Groningen (Holandia) badali wpływ stosowania diet o wysokiej oraz niskiej zawartości tłuszczu na markery stanu zapalnego i mikrogleju w podwzgórzu u 6-miesięcznych myszy. Następnie zespół badawczy przyjrzał się wpływowi stosowania diet o niskiej lub wysokiej zawartości tłuszczu na mikrogleju u 2-letnich gryzoni, które były poddawane aktywności fizycznej (kołowrotek) lub u których stosowano dietę o zmniejszonej podaży energii (redukcja kilokalorii o 40%).

Według naukowców aktywacji mikrogleju wywołanej starzeniem można było zapobiec tylko wtedy, gdy myszy otrzymywały dietę niskotłuszczową w połączeniu z ograniczoną podażą energii w diecie.  Sama dieta niskotłuszczowa okazała się być  niewystarczająca, aby zapobiec tym zmianom. Naukowcy stwierdzili również, że ćwiczenia fizyczne były znacznie mniej skuteczne niż ograniczenia kaloryczne.

Dane te pokazują, że zawartość tłuszczu oraz ogólna energetyczność diety są ważnymi czynnikami wpływającymi na mózg podczas procesu starzenia się. Badanie wymaga jednak kontynuacji oraz dalszych interpretacji w celu określenia w jakim stopniu powyższe wyniki są istotne również w przypadku człowieka.

Źródło:

Zhuoran Yin, Divya D. Raj, Wandert Schaafsma, Roel A. van der Heijden, Susanne M. Kooistra, Aaffien C. Reijne, Xiaoming Zhang, Jill Moser, Nieske Brouwer, Peter Heeringa, Chun-Xia Yi, Gertjan van Dijk, Jon D. Laman, Erik W. G. M. Boddeke, Bart J. L. Eggen. Low-Fat Diet With Caloric Restriction Reduces White Matter Microglia Activation During Aging. Frontiers in Molecular Neuroscience, 2018; 11.