Dieta niskowęglowodanowa – zagrożenia (wyniki badań)

Avatar photo
dieta niskowęglowodanowa

Dieta niskowęglowodanowa jest niebezpieczna i należy jej unikać, jak wynika z obszernych badań zaprezentowanych na kongresie ESC (European Society of Cardiology) 2018.

dieta niskowęglowodanowa
Oleksandra Naumenko / 123RF

Autor raportu, profesor Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powiedział: „Stwierdziliśmy, że osoby, które spożywały dietę o niskiej zawartości węglowodanów, były bardziej narażone na przedwczesną śmierć, a także zwiększało się ryzyko zgonu z poszczególnych przyczyn, w tym choroby wieńcowej, udaru i nowotworu. Takiego sposobu odżywienia się należy unikać”.

Dieta niskowęglowodanowa

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia oraz nowotworów. Sugerowano różne rodzaje diet w celu redukcji masy ciała, takie jak diety o niskiej zawartości węglowodanów, a za to bogate w białko i tłuszcze. Długoterminowe skutki stosowania tej diety były niejasne, a wcześniejsze badania donoszą o sprzecznych wynikach na temat wpływu takiego sposobu odżywiania się na ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów oraz przedwczesnej śmierci.

Badanie

W tym badaniu dokonano analizy związku pomiędzy dietą niskowęglowodanową a przedwczesnym zgonem z dowolnej przyczyny i śmiercią z powodu choroby niedokrwiennej serca, choroby naczyniowo-mózgowej (w tym udaru) oraz nowotworu w próbie złożonej z 24 825 uczestników badania US National Health and Nutrition Survey (NHANES) w okresie od 1999 do 2010 r.

W porównaniu z uczestnikami o najwyższym spożyciu węglowodanów, osoby o najniższym ich spożyciu miały o 32% większe ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn podczas średnio 6,4-letniej obserwacji. Ponadto ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyniowo-mózgowych i nowotworów wzrosło odpowiednio o 51%, 50% i 35%.

Średni wiek uczestników badania NHANES wyniósł 47,6 lat, a 51% grupy badanej stanowiły kobiety. Podczas średniej 6,4-letniej obserwacji ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny wzrastało z każdym spadkiem spożycia węglowodanów i pozostało znaczące po uwzględnieniu wszystkich dostępnych czynników, które mogły mieć wpływ na ten związek.

Badacze przeanalizowali także zależność między wszystkimi przyczynami zgonu i dietą niskowęglowodanową u otyłych (wskaźnik masy ciała [BMI] 30 kg/m2 lub wyższy) i „nieotyłych” (BMI poniżej 30 kg/m2), uczestników w obu grupach wiekowych (poniżej 55 lat oraz 55 lat i starsi) i odkryli, że związek ten był najsilniejszy u starszych, nieotyłych osób.

Wyniki zostały potwierdzone w metaanalizie siedmiu prospektywnych badań kohortowych z udziałem 447 506 uczestników i średnim okresem obserwacji wynoszącym 15,6 roku, w którym stwierdzono 15%-, 13%- i 8%-owy wzrost ryzyka kolejno: przedwczesnego zgonu ogółem, umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych i nowotworów u osób na diecie o niskiej zawartości węglowodanów (w porównaniu z wysoką zawartością węglowodanów w zwyczajowej diecie).

Wnioski

Profesor Banach komentuje: „Diety niskowęglowodanowe mogą być korzystne w krótkim okresie stosowania, aby zredukować masę ciała, obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i poprawić kontrolę poziomu glukozy we krwi, ale nasze badanie sugeruje, że w dłuższej perspektywie są one powiązane ze zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek powodu oraz zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych, chorób naczyń mózgowych i raka”.

Zobacz również
dżemy

Odnosząc się do mechanizmów leżących u podstaw korelacji pomiędzy dietą o niskiej zawartości węglowodanów a przedwczesną śmiercią, profesor Banach zauważył, że białko zwierzęce, a zwłaszcza te, którego źródłem jest mięso czerwone i przetworzone produkty mięsne, jest już powiązane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka.

Powiedział: „Zmniejszenie spożycia błonnika oraz zwiększenie spożycia białka pochodzenia zwierzęcego, cholesterolu i tłuszczów nasyconych w tej diecie (o niskiej podaży węglowodanów) może odgrywać pewną rolę”.

Podsumowanie

Wyniki badania podkreślają niekorzystną zależność między dietą o niskiej zawartości węglowodanów a zgonem ogólnie oraz śmiercią spowodowaną specyficznymi przyczynami, opartą na indywidualnych danych i wnioskach z poprzednich badań. „Wyniki sugerują, że diety o niskiej zawartości węglowodanów są niebezpieczne i nie powinny być zalecane” – według prof. Banacha.

Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Low-carbohydrate-diets-are-unsafe-and-should-be-avoided