Mikroplastik wykryty w mleku kobiecym

Avatar photo
mikroplastik mleko kobiece

Wszechobecność plastiku w środowisku to sytuacja, przed którą alarmują już nie tylko ekolodzy. Coraz baczniej naukowcy śledzą, jak wpływa on na organizmy, w tym również ludzi. Mikroplastik do ciała ludzkiego może przedostać się różnymi drogami. Wśród nich wymienić można chociażby kontakt skóry, wziewną czy pokarmową. Liczne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że ma on działanie toksyczne na organizmy. W szczególności narażone na wszelkie toksyczne związki są młode organizmy – w tym niemowlęta. Tym bardziej alarmujące może być badanie, o którym dzisiaj wspomnimy.

Mikroplastik w mleku kobiecym

Włoscy naukowcy z Università Politecnica delle Marche in Ancona wykryli mikroplastik w mleku kobiecym [1]. Jeśli śledzicie badania naukowe, mogliście już słyszeć o tym, że niedawno podobnego odkrycia dokonano w łożysku matki [2]. Są to twarde dowody na to, że młode ludzkie organizmy już od najwcześniejszych chwil są narażone na szkodliwe działanie mikroplastiku.

Nowe badanie opublikowano w Polymers. Przeprowadzone było na grupie 34 matek. Wyniki niestety są mało optymistyczne:

W 26 z 34 próbek wykryto zanieczyszczenie mikroplastikiem.

Dodatkowo naukowcy wskazali, że nie stwierdzono innych czynników zwiększających zagrożenie skażenia mikroplastikiem, więc można według obecnej wiedzy podejrzewać, że jest to problem powszechny i nieunikniony dla matek.

Zobacz również
ostropest

Co to oznacza?

Niestety na ten moment z punktu widzenia konsumenta nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. Niezależnie od powyższych spostrzeżeń – korzyści z zapewnienia dostępu do mleka kobiecego dziecku są znaczące. Stąd na pewno nie zmienia to podejścia w rekomendacjach karmienia niemowląt.

Z drugiej strony to alarm dla przemysłu i polityków, by działać w kierunku minimalizowania wpływu plastiku na środowisko oraz w konsekwencji na nas.

Bibliografia:

  1. Ragusa A, Notarstefano V, Svelato A, Belloni A, Gioacchini G, Blondeel C, Zucchelli E, De Luca C, D’Avino S, Gulotta A, Carnevali O, Giorgini E. Raman Microspectroscopy Detection and Characterisation of Microplastics in Human Breastmilk. Polymers (Basel). 2022 Jun 30;14(13):2700. doi: 10.3390/polym14132700. PMID: 35808745; PMCID: PMC9269371.
  2. Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., Papa, F., Rongioletti, M., Baiocco, F., Draghi, S., D’Amore, E., Rinaldo, D., Matta, M., & Giorgini, E. (2021). Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. Environment international146, 106274. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106274