Nowa metoda na zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci – badania w USA

Avatar photo
zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci

Wskaźniki dotyczące otyłości wśród dzieci wzrastają, a ilość zajęć wychowania fizycznego zmniejsza się, dlatego też badacze szukają sposobów na włączenie obowiązkowej półgodzinnej aktywności fizycznej do dnia szkolnego.

Co na to badania?

Seria ostatnich badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Michigan (USA) wykazała, że ​​dwuminutowe przerwy na aktywność podczas zajęć w klasie zwiększyły ilość codziennych ćwiczeń wykonywanych przez dzieci bez uszczerbku na skuteczności edukacji. Nauczyciele klas stwierdzili, że przerwy były wykonalne i nie zakłócały nauki. „Pokazujemy, że możemy dać dzieciom w ciągu dnia dodatkowe 16 minut aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie” – powiedziała Rebecca Hasson, główny badacz i jeden z głównych autorów. Ten czas wydaje się stosunkowo krótki, jednak przyjmując, że wiele dzieci nie podejmuje żadnej wzmożonej aktywności fizycznej w ciągu dnia, stanowi to dobry początek.

W dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat rekomenduje się podejmowanie aktywności fizycznej o charakterze tlenowym i umiarkowanej intensywności  trwającej co najmniej 60 minut każdego dnia.

Przebieg badania

W badaniach laboratoryjnych Active Class Space badano wpływ przerw na aktywność podczas lekcji na nastrój, funkcje poznawcze, apetyt i ogólną aktywność fizyczną. W analizie udział wzięło 39 dzieci. Badanie przeprowadzone w prawdziwych klasach. W badaniach laboratoryjnych dzieci w wieku 7-11 lat ukończyły cztery eksperymenty: osiem godzin spędzone głównie siedząc, przerwane dwuminutowymi przerwami aktywności o niskiej, umiarkowanej lub wysokiej intensywności oraz osiem godzin siedzenia przerywane dwiema minutami spędzonymi na patrzenie w ekran monitora.

Wyniki

                Wyniki pokazują, że gdy przerwano lekcję sesjami intensywnej aktywności, dzieci utrzymywały aktywność poza laboratorium, spalając w ten sposób dodatkowe 150 kilokalorii dziennie bez przejadania się. Po intensywnej aktywności dzieci z nadwagą i otyłością miały lepsze samopoczucie przez cały dzień.

Sale lekcyjne zaprojektowano tak, aby mogły w nich obywać się ćwiczenia i zapewniać szybki powrót do ​​zajęć. „Nauczyciele martwili się, że dzieci będą bardziej hałaśliwe, ale 99% dzieci wróciło do pracy w ciągu 30 sekund od przerwy”- jak komentuje  Hassan. „Mieliśmy nawet jednego nauczyciela, który zrobił przerwę w trakcie egzaminu z matematyki”.

Zobacz również

                Początkowo badacze poprosili nauczycieli o 10 trzyminutowych przerw, ale większość nauczycieli uśredniała je od pięciu do sześciu przerw – w sumie około 15-18 minut aktywności dziennie. Szkoły w mniej uprzywilejowanych dzielnicach nie ukończyły tylu zajęć, co szkoły w bogatszych dzielnicach. Hasson pracuje obecnie nad wyeliminowaniem tej dysproporcji, dodając elementy gry – punktowanie, konkurencję, system nagród – w celu zwiększenia przyjemności z aktywności fizycznej u dzieci.

Podsumowanie

W oparciu o te badania, Hasson twierdzi, że następnie spróbują pięcio-, czterominutowych przerw w lekcjach, co da w sumie 20 minut i oszacują ich wpływ na nastrój, poziom aktywności, całodzienne spożycie żywności i funkcje poznawcze.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180917114306.htm