Nutraceutyki – regulacje prawne

Avatar photo
nutraceutyki

Zainteresowanie nutraceutykami wciąż rośnie. Są to środki spożywcze łączące w sobie wartości żywieniowe (ang. nutrition) i cechy środków farmaceutycznych (ang. pharmaceuticals). Uważa się, że produkty te zapewniają korzyści zdrowotne, takie jak np. obniżenie poziomu cholesterolu. Nowy artykuł opublikowany w czasopiśmie „British Journal of Clinical Pharmacology” dotyczy potencjału nutraceutyków. Podkreśla potrzebę sprecyzowania odpowiedniej definicji nutraceutyków i opracowania jasnych przepisów dotyczących bezpiecznego ich stosowania.

W artykule przeglądowym zespół badawczy z Uniwersytetu w Neapolu (Włochy) stwierdza, że ​​nutraceutyki o wysokiej skuteczności potwierdzonej danymi klinicznymi mogą być wykorzystywane jako efektywna metoda prewencji oraz terapii chorób, zwłaszcza u osób, które jeszcze nie wymagają tradycyjnego leczenia farmakologicznego. Dlatego niezwykle ważne jest opracowanie właściwej i jednoznacznej definicji nutraceutyków, przeprowadzenie badań klinicznych dotyczące ich bezpieczeństwa i skuteczności oraz stworzenie standardowych przepisów dotyczących ich stosowania. Ponadto nutraceutyki wymagają specjalnego różnicowania od suplementów diety i farmaceutyków.

nutraceutyki
pixabay, cc0

Nutraceutyki oczami konsumenta

Nutraceutyki, w zbiorowej wyobraźni konsumenta, są często błędnie identyfikowane z wieloma innymi produktami dostępnymi na rynku w oparciu o potencjalne korzyści zdrowotne. Ocena bezpieczeństwa, mechanizmu działania i skuteczności nutraceutyków oraz uzasadnienie tego danymi klinicznymi to główny punkt, który odróżnia nutraceutyki od suplementów diety.

Rosnące zainteresowanie nutraceutykami uzasadnia potrzebę zmian całych ram regulacyjnych. Naukowcy z Uniwersytetu w Neapolu zaproponowali system regulacyjny podobny do tego stosowanego w przypadku leków, który jest bardziej rygorystyczny i bardziej złożony niż ten powszechnie akceptowany w przypadku suplementów diety. Dla dobra konsumenta ważne jest, aby władze krajowe i agencje regulacyjne wymagały od producentów dostarczania danych udowadniających każde stwierdzenie na etykietach produktów, gdy używany jest termin nutraceutyku.

Zobacz również
zbilansowany posiłek

Źródło: Antonello Santini, Silvia Miriam Cammarata, Giacomo Capone, Angela Ianaro, Giancarlo Tenore, Luca Pani, Ettore Novellino. Nutraceuticals: opening the debate for a regulatory framework. British Journal of Clinical Pharmacology, 2018;