Otyłość i jej powikłania [Recenzja]

Avatar photo
otyłość ostrowska

Wydana w 2021 roku nakładem wydawnictwa PZWL książka „Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne” to jak dotąd najpełniejsze polskie opracowanie dotyczące tej choroby.

Tytuł: Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne
Redakcja naukowa: Lucyna Ostrowska, Artur Mamcarz, Paweł Bogdański
Wydawnictwo: PZWL
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 1054

W opracowaniu tego podręcznika akademickiego uczestniczyło kilkadziesiąt ośrodków klinicznych i badawczych z całego kraju. Autorzy skierowali go nie tylko do studentów, ale absolwentów i czynnych zawodowo specjalistów wielu kierunków.

Z tytułu „Otyłość i jej powikłania” skorzystają studenci i absolwenci wydziałów lekarskich, pielęgniarskich, dietetycznych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych. Na ponad tysiącu stron znalazły się kompleksowe informacje dotyczące charakterystyki i terapii choroby otyłościowej.

Otyłość i jej powikłania

Treść została podzielona na 3 części porządkujące zebrane informacje.

W części wstępnej autorzy poruszyli wątki etiologii i patogenezy otyłości, zaburzenia łaknienia związane z nadmierną masą ciała oraz powikłania wielonarządowe. Co istotne, omówili oni zagadnienia związane ze skutkami społecznymi, psychologicznymi i ekonomicznymi otyłości. Ta część książki poza szczegółowymi opisami zawiera liczne ryciny, schematy, infografiki oraz zestawienia tabelaryczne, ułatwiające zrozumienie tematu oraz zapamiętywanie treści.

Część druga w bardzo drobiazgowy sposób przybliża czytelnikowi zagadnienia związane z leczeniem choroby otyłościowej. Autorzy w dość syntetyczny sposób przedstawili niefarmakologiczne metody leczenia tego schorzenia. Większość tej części książki została poświęcona farmakoterapii, farmakokinetyce wybranych leków stosowanych u otyłych pacjentów. Na blisko stu stronach omówiono kwestie związane z chirurgią bariatryczną. Wyszczególniono wskazania do tego zabiegu, metody operacyjne, zalecenia opieki nad pacjentem przed i po hospitalizacji. Omówiono rolę dietetyka i fizjoterapeuty jako specjalistów wspomagających powrót pacjenta do zdrowia po zabiegu bariatrycznym.

W ostatniej, a zarazem najobszerniejszej części książki, autorzy zebrali szereg pytań i odpowiedzi dotyczących standardów diagnostyki i terapii powikłań otyłości. Wartymi uwagi rozważaniami są te dotyczące powikłań otyłości ze strony przewodu pokarmowego, nowotworów złośliwych czy chorób narządu ruchu.

Otyłość to choroba o negatywnym wpływie na wszystkie narządy i układy. Dotyczy to także układu rozrodczego, wydalniczego, oddechowego oraz endokrynnego. Szerszy obraz patogenezy otyłości w kontekście tych narządów można przeczytać w rozdziale trzecim książki.

Zobacz również

Jako osoba specjalizująca się w żywieniu osób starszych, z uwagą przeczytałam rozdział poświęcony otyłości wieku starszego. Autorzy omówili w nim zespół słabości, zjawisko otyłości sarkopenicznej, postępowanie terapeutyczne otyłości u seniorów, a także to czy leczenie bariatryczne jest bezpieczną metodą terapeutyczną tej grupy osób.

Książkę kończy rozdział dotyczący zagadnienie prewencji oraz terapii otyłości wśród dzieci. Z uwagi na drastyczny wzrost tego zjawiska wśród najmłodszej grupy wiekowej warto, by specjaliści byli przygotowani do udzielenia wsparcia opiekunom dzieci dotkniętych otyłością.

Podsumowanie

Książka „Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne” to podręcznik o niezwykle szerokim spektrum zagadnień związanych z tytułowym schorzeniem.

Przedstawione informacje są starannie zebrane, usystematyzowane i opisane fachowym, choć przystępnym językiem. Pozycja wybitnie polecana studentom kierunków medycznych, ale także specjalistom, chcącym uzupełnić wiedzę o aktualne doniesienia naukowe.