Podstawy żywienia i dietoterapia – Peckenpaugh [RECENZJA]

Redakcja wydania I polskiego – Danuta Gajewska

Tytuł: Podstawy żywienia i dietoterapia
Autor: Nancy J. Peckenpaugh [red. wyd. polskiego – Danuta Gajewska]
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner
Ilość stron: 673

Książka ta to jeden z bardziej wartościowych podręczników akademickich z dziedziny żywienia człowieka. Skierowana jest przede wszystkim do studentów dietetyki, medycyny i kierunków pokrewnych, może także stanowić cenne źródło inspiracji dla nauczycieli akademickich przy opracowaniu treści wykładowych.

Studentom zazwyczaj dobrze znane jest inne opracowanie z tej dziedziny, a mianowicie trzytomowe „Żywienia człowieka” pod redakcją J. Gawęckiego. Książka Nancy Peckenpaugh „Podstawy żywienia i dietoterapia” jest pod względem treści swoistym zestawieniem informacji zawartych we wszystkich 3 tomach „Żywienia człowieka” Gawęckiego.

Autorka w atrakcyjny sposób przedstawiła najważniejsze zagadnienia, zebrane w 3 działy, dotyczące problematyki żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie, postępowania dietetycznego w ostrych i przewlekłych stanach chorobowych oraz problemy w promocji zdrowia i terapii chorób w różnych okresach życia.

Informacje zawarte  w podręczniku są kompleksowe, przedstawione w przystępny sposób, bogato ilustrowane (znaleźć tu można np. fotografie sposobu wykonania pomiarów antropometrycznych, wygląd działającej pompy insulinowej czy postępujące wraz z wiekiem zmiany w świetle naczyń krwionośnych wywołane rozwojem miażdżycy). Co bardzo istotne wiadomości zawarte w tej pozycji są aktualne i oparte o wysokiej klasy badania naukowe. Każdy z 15 rozdziałów zawiera kilkadziesiąt odwołań literaturowych do wysoko punktowanych czasopism branżowych.

Autorka zadbała także o praktyczne zastosowanie informacji zawartych w opracowaniu – znalazły się tu podpowiedzi w jaki sposób prawidłowo odczytywać informacje zamieszczone na etykietach produktów spożywczych czy jak powinien wyglądać wywiad żywieniowy przeprowadzany z pacjentem z gotowym do wykorzystania formularzem.

To co czyni podręcznik przyjaznym dla użytkownika to dbałość autorki o zaciekawienie czytelnika. Nancy Peckenpaugh  osiągnęła to umieszczając w podręczniku przypisy, ciekawostki, wskazówki dydaktyczne, fakty i mity związane z omawianymi zagadnieniami czy informacje dotyczące uwarunkowań kulturowych różnych aspektów żywienia.

Ułatwieniem w poruszaniu się w treści „Podstaw żywienia i dietoterapii” jest konstrukcja poszczególnych rozdziałów – rozpoczynają się one wykazem omawianych zagadnień, następnie przechodzą w dokładny opis celów dydaktycznych i nowo wprowadzanych w nich terminów. Wszystko to z myślą o studentach, by zwrócić ich uwagę na poszczególne zagadnienia i ułatwić zapamiętywanie.

Dość nietypowym jak dla polskich podręczników akademickich rozwiązaniem jest lista pytań i ćwiczeń praktycznych następujących po zakończeniu poszczególnych rozdziałów. Dzięki nim można z łatwością powrócić do odpowiednich fragmentów treści podręcznika i jeszcze raz się z nimi zapoznać.

Zobacz również
proso - kasza jaglana

Dla studentów cenne będą kończące każdy rozdział podręcznika studia przypadków, gdzie opisane są autentyczne dolegliwości pacjentów i metodologia postępowania. Ciekawostką są zawarte przez autorkę pytania uczące krytycznego myślenia dla opisywanych studium przypadków.

Absolutną nowością jeśli chodzi o podręczniki akademickie z zakresu dietetyki i żywienia jest dostęp do materiałów online, będących rozszerzeniem zakresu objętego treścią „Podstaw żywienia i dietoterapii”. Znaleźć tam można min odpowiedzi do pytań sprawdzających – stawianych po zakończeniu każdego z  rozdziałów podręcznika, odpowiedzi do pytań ze studiom przypadków, treści wideo, bank testów egzaminacyjnych, ponad 600 slajdów Power Point, tabele, obrazy, oraz 50 pytań wielokrotnego wyboru dla sprawdzenia przyswojonej wiedzy. Bonusem w dostępie online są tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych oraz dostęp do programu Nutritrac Nutrition Analysis.

W mojej opinii jest to podręcznik numer jeden dla osób ceniących zdobywanie rzetelnej wiedzy we własnym zakresie. „Podstawy żywienia i dietoterapia” Nancy Peckenpaugh z powodzeniem może uzupełnić treści wykładowe, a w niektórych przypadkach z powodzeniem je zastąpić ;-) Wykładowcy chcący inspirować się zachodnim podejściem do nauczania powinni w pierwszej kolejności polecać podręcznik „Podstawy żywienia i dietoterapia” jako literaturę obowiązkową do przedmiotów związanych z ogólnym żywieniem człowieka.

Książkę poleciłabym wszystkim studentom dietetyki jako lekturę obowiązkową – z tym nowoczesnym, przystępnym podręcznikiem nauka to prawdziwa przyjemność i nie ma nic wspólnego z odtwórczym zapamiętywaniem regułek ;-)