Sprawozdanie: Konferencja „Psychika a Dietetyka” 2018

Avatar photo

W dniach 19-20 Maja w CDUM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Psychika a Dietetyka zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współpracy z eletive sp. z o.o. Jednym z patronów medialnych był także portal Dietetycy.org.pl.

Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przybyli na nią dietetycy, psycholodzy, lekarze, studenci oraz osoby popularyzujące zdrowy styl życia.

Głównym celem i myślą przewodnią konferencji było pokazanie jak tematyka żywieniowa i spożywany pokarm wpływa na stan fizyczny i psychiczny.

Przedstawiamy krótkie podsumowanie:

Konferencja została podzielona na dwie główne części. Pierwszy dzień obejmował część wykładową, a drugi dzień część warsztatową.

Część wykładowa

Konferencję rozpoczął temat ”Diet Coaching – nowatorskie narzędzie motywacyjne”, który poprowadziła mgr inż. Urszula Mijakoska, pierwszy Diet Coach w Polsce. Została przedstawiona różnica między tradycyjnym modelem doradztwa żywieniowego a modelem diet coachingu, dowiedzieliśmy się jakie są strefy przepływu w diet coachingu, co jest ważne, aby znaleźć motywację – przede wszystkim wiara w osiągnięcie sukcesu. Został również poruszony aspekt poczucia własnej wartości klienta.

Dr. n. med. Paweł Rasmus przedstawił temat „Diet Coaching w oparciu o metodologię Points of You” Dowiedzieliśmy się na  czym polega ta metoda, że „prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność zobaczenia punktów widzenia innych niż te, które znamy, oraz spojrzenia na sprawy pod innym kątem. Zmiana zazwyczaj zaczyna się w momencie naszej gotowości do przyjęcia odmiennej perspektywy”.

Kolejny, bardzo ciekawy wykład poprowadziła dla nas prof. zw.  dr. hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska. Tematem była „Nutriepigenetyka w świecie stresu i emocji”

Dowiedzieliśmy się o mutacji genu ADRA2b osoby posiadające taką mutację wychwytują z otoczenia negatywne bodźce, negatywne słowa i emocje. Ważnym tematem który poruszyła Pani profesor był stres w czasie ciąży kobiety i ryzyko urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową, lękami, fobiami, depresją, ADHD, autyzmem i wieloma innymi chorobami. Podkreślone zostało, że możemy odziedziczyć lęki i wcześniejsze traumatyczne przeżycia naszych przodków, nawet kiedy ciąża przebiega bezstresowo i prawidłowo. Komórki naszego ciała zapamiętują różne zmienne  w środowisku jak dieta, jakość i dostępność pożywienia. Przedstawione zostały badania z 2018 r na zwierzętach, które dowodzą, że niedożywione matki w okresie ciąży (niski poziom białka) wywołują zmiany epigenetyczne w wielu genach, które wpływają na kolejne pokolenia. Przedstawiona została także technologia CRISPR/Cas9.

Kolejnym wykładowcą był dr inż. Łukasz Kowalski  z tematem „Wpływ niskiej dostępności energii i stresu psychicznego na gospodarkę hormonalna kobiet aktywnych”. Poruszony został aspekt funkcji reprodukcyjnych i uwarunkowań ewolucyjnych oraz zaburzenia hormonalne u kobiet z FHA. W podsumowaniu dowiedzieliśmy się, że w przypadku młodych, zdrowych kobiet ograniczenie energii dostępnej poniżej 30 kcal/ kg beztłuszczowej masy ciała prowadzi do zmniejszenia wydzielania hormonu luteinizującego, czego następstwem są zaburzenia miesiączkowania.

Kolejnym tematem były „Zaburzenia odżywiania w praktyce psychiatrycznej, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych”, wygłoszonym przez prof. nadzw. dr. hab.n.med. Agnieszkę Gmitrowicz i lek. Katarzynę Pałkę- Szafraniec. Temat był szczegółowo omówiony, poruszone były w nim kwestie jadłowstrętu psychicznego, napadów objadania się, zaburzeń metabolicznych w psychiatrii. Poruszone zostały aspekty praktyczne – terapii osób z zaburzeniami odżywiania się i postępowanie dietetyczne w anoreksji i bulimii.

Następnym tematem była „Rola przepuszczalności bariery jelitowej i antygenów pokarmowych w zaburzeniach psychicznych”  wygłoszona przez mgr Karolinę Karabin.

Zobacz również

Dr. n. med. Angelika Kargulewicz wygłosiła temat „Wpływ diety na psychikę pacjentów z Chorobą Huntingtona”. Przedstawiony został stan odżywienia osób z tą chorobą, zwyczaje żywieniowe  a ekspresja choroby, standardowe zalecenia żywieniowe tj przede wszystkim zwiększenie kaloryczności posiłków i uwzględnienie w diecie produktów o wysokiej gęstości energetycznej.

Ciekawe było także wystąpienie lek. Marii Filip na temat „Diety w zaburzeniach depresyjnych”. Ważną rolę odgrywa tryptofan i witaminy z grupy B w zaburzeniach depresyjnych.

Ostatnim tematem była „Rola wybranych składników diety w syntezie neuroprzekaźników” wygłoszona przez prof. nadzw. dr hab. inż. Zuzannę Gołuch- Koniuszy.

Sesja warsztatowa

W niedzielę odbyła się sesja warsztatowa. Zaintereowani mogli się zapisać na wybrane warsztaty:

  1. Wykorzystanie metodologii  Points of You wpracy z klientem.
  2. “Praca nad motywacją do podjęcia i utrzymania diety z wykorzystaniem narzędzi Points of You”
  3. “Projektowanie indywidualnej drogi leczenia dla pacjenta cierpiącego na zaburzenia odżywiania”
  4. “Miejsce psychoterapii w leczeniu otyłości”
  5. “Jadki – praca z dzieckiem z nadwagą i jedzącym wybiórczo” – “Dziecko u dietetyka – praktyczne zastosowanie elementów terapii poznawczo-behawioralnych w pracy z rodziną”
  6. “Emocje na talerzu czyli wpływ emocji na dietę”
  7. “Hipermotywacja – jak nie motywować (się) do zmiany”

Do zobaczenia za rok !