Stanowisko środowiska dietetyków w sprawie regulacji zawodu

Avatar photo
sejm

Minister Zdrowia przekazał 21 stycznia 2022 roku ustawę regulującą niektóre zawody medyczne do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać przez 30 dni w wersji elektronicznej (ePUAP lub mailowo). Pełna instrukcja jest dostępna tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12355717/12849358/12849360/dokument540419.pdf

Kto może zgłaszać uwagi?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami uwagi może zgłosić każdy obywatel.

Jakie stanowisko prezentują organizacje medyczne?

Pismo otrzymało 118 organizacji. Znalazły się wśród nich również podmioty związane z rynkiem dietetyki – Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polski Związek Zawodowy Dietetyków i Towarzystwo Dietetyki Klinicznej. Przyjrzyjmy się zatem jakie uwagi zostały zgłoszone w wybranych pismach reprezentujących medyków, które udostępniły je publicznie:

Naczelna Izba Lekarska

Oświadczenie NRL znajdziecie tutaj: LINK. Przede wszystkim Rada zwróciła uwagę, że w projekcie brak jest odniesień do rozporządzeń, które będą regulowały wiele istotnych spraw, takich jak czynności zawodowe danej profesji, kwalifikacji i edukacji. Sprawia to, zdaniem NRL, że projekt ciężko ocenić w aktualnych stanie.

Większą uwagę przywiązało NRL także do kwestii potrzeby regulacji zawodu pomocy dentystycznej, tak, jak w przypadku asystenta stomatologicznego.

Polskie Towarzystwo Dietetyki

PTD odniosło się w swoim stanowisku (LINK) do kluczowych kwestii, które dotyczyć będą dietetyków. Organizacja podkreśliła, że obecne ujęcie projektu może oznaczać potrzebę zamknięcia działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie (czyli zamknięcie prywatnych jednoosobowych gabinetów). Może to być istotne właśnie dla dietetyków, czy chociażby logopedów. W takim wypadku lepiej byłoby wpisać takie podmioty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaapelowało także o poświęcenie zawodowi dietetyka oddzielnej ustawy – w kontekście późniejszych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie pracy. To pozwalałoby wykluczyć osoby po kursach z wykonywania zawodu.

W stanowisku PTD (polecamy lekturę całego dokumentu) zwraca uwagę na inne istotne kwestie. Jednym z nich jest, chociażby to, kto ma stanowić nadzór nad pracą po wznowieniu wykonywania zawodu po przerwie (np. dla samodzielnych gabinetów powinien być to dietetyk – nie, jak w projekcie – również lekarz lub pielęgniarka).

Polski Związek Zawodowy Dietetyków

Stanowisko, które opublikowało PZZD (LINK) zwraca uwagę na potrzebę ustanowienia samorządu zawodowego dietetyków. Miałoby ono w myśl PZZD mieć szerokie kompetencje. Między innymi proponuje, by staż po przerwie w wykonywaniu zawodu był wykonywany pod nadzorem i wymiarem określanym przez Izbę Dietetyczną, która miałaby wskazać placówkę do realizacji stażu. Sam staż mógłby się odbywać w ramach studiów (wtedy po zakończeniu studiów nie byłby potrzebny).

Podobnie jak PTD wskazuje na potrzebę wydzielenia regulacji dotyczących dietetyków do oddzielnej ustawy.

Dodatkowo, tak jak NRL, wskazuje na potrzebę pilnego doprecyzowania kompetencji zawodowych, kwalifikacji, procesu kształcenia – czyli rzeczy, które nie zostały zdefiniowane w projekcie.

Zobacz również

Wśród innych uwag znajdziemy także wymóg wykształcenia licencjackiego lub magisterskiego. PZZD skłania się ku temu, by wznowienie wykonywania zawodu odbywało się wyłącznie pod nadzorem osoby wykonującej ten sam zawód (a nie alternatywnie lekarza lub pielęgniarki, jak w projekcie ustawy).

Polski Związek Logopedów

PZL przeprowadził szeroko zakrojoną debatę na temat regulacji. Sprawozdanie możecie przeczytać tu: LINK. Również podczas tego spotkania padł pomysł wydzielenia tego zawodu do oddzielnej ustawy i powstania izby zawodowej – Izby Logopedycznej. Wśród logopedów też budzą niepokój niedoprecyzowane kwestie kwalifikacji potrzebnych do realizacji zawodu.

Po tym można wnioskować, że aż 17 zawodów połączonych w jednej ustawie może być trudno pogodzić.

logopeda
bialasiewicz / 123RF

Podsumowanie

Jeśli nie zabraliście głosu, a czujecie, że pozostają kwestie, które należy podnieść – pamiętajcie o swoim obywatelskim prawie do zgłaszania uwag do projektu.