Wlewy witaminowe bez uzasadnienia? RPP grozi karą do 500 tys. zł

Avatar photo
wlew witaminowy

Wlewy witaminowe w ostatnich latach stały się modą, reklamowanymi przez influencerów jako sposób na dobre samopoczucie, lepsze zdrowie, detoks… (wpiszcie dowolną inną korzyść). Dietetycy już od dawna alarmują, że ten proceder jest szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia. Do tej pory jednak nie było na niego żadnego sposobu, a placówek zajmujących się nim przybywało. Dlatego pozytywnie można odebrać ostatnie orzeczenie Rzecznika Praw Pacjenta:

Podawanie wlewów witaminowych bez uprzedniego wykonania badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych, witamin i biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych, narusza zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

Rzecznik Praw Pacjenta

Dlaczego dożylne wlewy witaminowe mogą być tak niebezpieczne?

Przede wszystkim moda dotyczy rzeczonych witamin – bardzo wysokich dawek witaminy C oraz biopierwiastków. Problem zaczyna się jednak, gdy tego typu „terapie” są stosowane u osób, których stan już jest pogorszony.

W szczególności niebezpieczne może być wykorzystanie dożylnych wlewów witaminowych przy zespole zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, przy pacjentach ze stłuszczeniem wątroby, marskością wątroby, hiperamonemią, miażdżycą zarostową tętnic, stopą cukrzycową. W przypadku wielu tych pacjentów podawanie megadawek niektórych składników może być dużym zagrożeniem. Szczególnie że mogą wystąpić interakcje ze stosowanymi lekami.

Kiedy wlewy witaminowe można zatem stosować?

Recznik Praw Pacjenta wskazuje, że jedynym wskazaniem jest stwierdzenie ciężkich niedoborów lub w sytuacji, kiedy podanie doustne jest niemożliwe, przeciwskazane lub utrudnione.

Zobacz również
choroba gravesa-basedowa

Kara do 500 tys. zł za wlewy witaminowe bez wskazań

RPP wezwał podmiot leczniczy, który prowadził takie praktyki do ich zaniechania, jako naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W przypadku braku reakcji Rzecznik Praw Pacjenta może nałożyć na wskazany podmiot karę pieniężną do 500 tys. zł.

Źródło: gov.pl (Rzecznik Praw Pacjenta)