WUM: 3 nowe ścieżki kształcenia studiów dietetycznych

Avatar photo
studia dietetyka

Od nowego roku akademickiego w ramach programu studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku Dietetyka Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM pojawią się 3 nowe, atrakcyjne ścieżki kształcenia do wyboru dla studentów:

  • Psychodietetyka
  • Żywienie Kliniczne
  • Edukator Zdrowotny

Psychodietetyka

Nowe przedmioty realizowane w ramach modułu: PSYCHODIETETYKA.

Społeczno-kulturowy kontekst jedzenia, Stres i radzenie sobie a zachowania związane z jedzeniem, Podstawowe umiejętności w budowaniu relacji terapeutycznej, Psychospołeczne aspekty nadwagi i otyłości, Zaburzenia związane z jedzeniem, Uzależnienia behawioralne, Psychologiczne problemy wybranych grup klinicznych, Diagnoza psychomedyczna, Zmiana zachowań związanych z jedzeniem w grupach wiekowych.

Edukator zdrowotny

Nowe przedmioty realizowane w ramach modułu: EDUKATOR ZDROWOTNY.

Style życia, Nowe trendy w żywieniu i dietetyce, Diety niekonwencjonalne, Żywność funkcjonalna, Czynniki środowiskowe, Dietetyka sportowa, Fizjologia wysiłku fizycznego, Regulacja metabolizmu. Metabolizm białka i energii, Projektowanie produktów i potraw dietetycznych, Podstawy fizykoterapii.

Żywienie kliniczne

Nowe przedmioty realizowane w ramach modułu: ŻYWIENIE KLINICZNE.

Zobacz również
immunopresja

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, Żywienie w chorobach skóry, Żywienie osób starszych, Żywienie w onkologii, Dietoterapia zaburzeń metabolicznych i endokrynnych, Dietoterapia chorób sercowo-naczyniowych, Dietoterapia chorób układu moczowo-płciowego, Dietoterapia chorób autoimmunizacyjnych, Dietoterapia alergii i nietolerancji pokarmowych.

Nowe ścieżki są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Więcej informacji na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM