Avatar photo

Barbara Czosnowska

Magister inżynier Dietetyki oraz Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Współautorka publikacji naukowej pt. "Comparison of the consumption of n-3 and n-6 acids by adults following a vegetarian and traditional diet" (1st International Electronic Conference on Food Science and Functional Foods). Podczas studiów uczestniczyła w Studenckim Kole Naukowym Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

3 Articles Published | Śledź: