Gluten w diecie niemowląt – aktualne zalecenia

Avatar photo

Kolejny raz zmianie uległy zalecenia dotyczące wprowadzania glutenu do diety niemowląt. Zmiany wprowadzono po szeregu badań przeprowadzonych w ostatnich 10 latach.

Komitet Żywieniowy Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) do tej pory zalecał unikanie wprowadzania glutenu do diety niemowląt zarówno zbyt wcześnie (<4. m. ż.), jak i zbyt późno (≥7. m. ż.).

Zalecenia z 2016 roku zwiększają ten okres. Gluten może być wprowadzony do diety niemowląt w każdym momencie między 4 (ukończonym) a 12 m. ż. Takie same zalecenia dotyczą dzieci z grupy ryzyka wystąpienia celiakii.

Badania nie wskazują na zmniejszone ryzyko wystąpienia celiakii w różnych okresach życia dziecka przy wprowadzeniu glutenu we wcześniejszych miesiącach. Jednocześnie, badania nie wskazały, aby karmienie piersią – niezależnie od okresu – chroniło dziecko przed celiakią w przyszłości, jednak biorąc pod uwagę wiele korzyści, jakie niesie za sobą karmienie piersią, zalecane jest wyłączne karmienie piersią w pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka i kontynuowanie go w późniejszym czasie.

Zobacz również
strategie

Nie zmieniają się natomiast zalecenia dotyczące ilości glutenu. W całym okresie niemowlęctwa niewskazane są duże ilości glutenu.

Bibliografia: Szajewska H, Shamir R, Mearin ML et. al. A Position Paper By The European Society For Paediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016 Jan 13, epub ahead of print.