Nowe doniesienia na temat prewencji raka skóry

Avatar photo

Naukowcy stwierdzili, że nikotynamid może pomagać w prewencji czerniaka – najgorszej postaci raka skóry. Nikotynamid, jest formą witaminy B3 (niacyny). Jego źródłem są drożdże, mięso, ryby, rośliny strączkowe, kiełki roślinne, otręby pszenne. W mniejszych ilościach znajduje się w produktach zbożowych, warzywach, owocach i mleku. Jest również dostępny jako dodatek dietetyczny. Suplementację nikotynamidem uważa się za skuteczną metodę obniżenia stężenia cholesterolu. Jest także stosowany w profilaktyce i leczeniu pelagry, która jest chorobą spowodowaną niedoborem niacyny. Nowe doniesienia z tego miesiąca informują także, że witamina B3 może być pomocna w prewencji poronień i wad wrodzonych.

Profesor Gary Halliday z Uniwersytetu w Sydney w Australii i jego zespół sugerują na podstawie nowego przeglądu, że nikotynamid może pomóc w zapobieganiu czerniakowi, zwłaszcza u osób o wysokim ryzyko wystąpienia tej choroby. Wnioski te ukazały się czasopiśmie Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine.

Czerniak to forma raka skóry, rozpoczynającego się w melanocytach. Są to komórki skóry tworzące pigment o nazwie melanina, który działa w celu ochrony głębszych warstw skóry przed szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Profesor Halliday i jego współpracownicy dokonali analizy wielu badań, które wcześniej dotyczyły wpływu nikotynamidu na komórki raka czerniaka. Wyniki sugerują, że witamina może być skutecznym sposobem prewencji, szczególnie u pacjentów z wysokim ryzykiem czerniaka. Zespół cytuje szereg badań, które odnoszą się do sposobu w jaki nikotynamid chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Udowodniono także, że witamina może zmniejszyć immunosupresję i zapalenie, które są czynnikami rozwoju raka.

W badaniu wzięło udział 386 uczestników, u których w ciągu ostatnich 5 lat zdiagnozowano co najmniej dwa nowotwory skóry nie będące czerniakiem. Uczestnicy byli losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: jedna grupa przyjmowała 500 miligramów nikotynamidu dziennie przez 12 miesięcy, a druga grupa otrzymała placebo. W ciągu 12 miesięcy rozwój nowotworów skóry nie-czerniakowej okazał się być o 23 % niższy w przypadku osób przyjmujących nikotynamid, w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo.

Zobacz również
poranne bóle brzucha

Chociaż ten projekt nie był w stanie określić wpływu nikotynamidu na czerniak, prof. Halliday i jego zespół sugerują, że warto przeprowadzić dalsze badania kliniczne w tym kierunku. Tymczasem jednak naukowcy twierdzą, ze nikotynamid nie powinien być postrzegany jako alternatywa dla obecnych zachowań chroniących przed słońcem.

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/318876.php