Kawa a przewlekła choroba nerek

Avatar photo
kawa

Zdrowotne korzyści ze spożywania kawy dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Przewlekła choroba nerek (ang. chronic kidney disease, CKD)  jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych. Nowe badanie sugeruje prostą strategię, która może pomóc pacjentom z tą chorobą – jest to picie większej ilości kawy. Naukowcy zauważyli, że u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy spożywali duże ilości kofeiny, wystąpiło zmniejszenie o prawie jedną czwartą ryzyka przedwczesnej śmierci, w porównaniu z osobami, które spożywały małą ilość.

Współtwórca badania, dr Bigotte Vieira, z Centro Hospitalar Lisboa Norte w Portugalii oraz jego współpracownicy niedawno przedstawili swoje odkrycia podczas Kidney Week 2017  – dorocznego spotkania American Society of Nephrology, które odbyło się w Nowym Orleanie w Los Angeles.

O badaniu

Naukowcy przeanalizowali dane z badania National Health and Nutrition Survey w latach 1999-2010, w którym zidentyfikowano 2328 pacjentów z CKD. Codzienne spożycie kofeiny uczestników zostało ocenione na początku badania, a uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy na podstawie tych danych:

– grupa I: spożycie mniej niż 29,5 mg kofeiny,

– grupa II: spożycie od 30,5 do 101 mg kofeiny,

–  grupa III: spożycie od 101,5 do 206 mg kofeiny,

– grupa IV: spożycie od 206,5 do 1337 mg kofeiny.

Naukowcy następnie przeanalizowali wskaźniki dotyczące śmiertelności uczestników oraz  sposób w jaki wiązało się to z przyjmowaniem kofeiny. W porównaniu z osobami w grupie I, osoby w grupie IV miały o 24% niższe wskaźniki śmiertelności, a osoby z grupy II i III odpowiednio  – 12% i 22%.  Przy wynikach uwzględniono także wiek, płeć, rasę, wskaźniki masy ciała (BMI), palenie tytoniu czy wskaźniki wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Zobacz również
kawa a zdrowie

Zespół badawczy ostrzega, że ich badanie jest czysto obserwacyjne, nie jest w stanie wyjaśnić przyczyn oraz skutków związku między wysokim spożyciem kofeiny a obniżonymi wskaźnikami śmiertelności u pacjentów z CKD.

Wyniki te sugerują, że doradzanie pacjentom z  CKD, aby pili więcej kofeiny, może przedłużyć ich życie, co byłoby prostą, korzystną klinicznie i tanią opcją. Jednak istnieje potrzeba potwierdzenia tej kwestii w randomizowanym badaniu klinicznym.

Źródło:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319949.php