Kawa a przewlekła choroba nerek

Avatar photo
kawa

Zdrowotne korzyści ze spożywania kawy dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Przewlekła choroba nerek (ang. chronic kidney disease, CKD)  jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych. Nowe badanie sugeruje prostą strategię, która może pomóc pacjentom z tą chorobą – jest to picie większej ilości kawy. Naukowcy zauważyli, że u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy spożywali duże ilości kofeiny, wystąpiło zmniejszenie o prawie jedną czwartą ryzyka przedwczesnej śmierci, w porównaniu z osobami, które spożywały małą ilość.

Współtwórca badania, dr Bigotte Vieira, z Centro Hospitalar Lisboa Norte w Portugalii oraz jego współpracownicy niedawno przedstawili swoje odkrycia podczas Kidney Week 2017  – dorocznego spotkania American Society of Nephrology, które odbyło się w Nowym Orleanie w Los Angeles.

O badaniu

Naukowcy przeanalizowali dane z badania National Health and Nutrition Survey w latach 1999-2010, w którym zidentyfikowano 2328 pacjentów z CKD. Codzienne spożycie kofeiny uczestników zostało ocenione na początku badania, a uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy na podstawie tych danych:

– grupa I: spożycie mniej niż 29,5 mg kofeiny,

– grupa II: spożycie od 30,5 do 101 mg kofeiny,

–  grupa III: spożycie od 101,5 do 206 mg kofeiny,

– grupa IV: spożycie od 206,5 do 1337 mg kofeiny.

Naukowcy następnie przeanalizowali wskaźniki dotyczące śmiertelności uczestników oraz  sposób w jaki wiązało się to z przyjmowaniem kofeiny. W porównaniu z osobami w grupie I, osoby w grupie IV miały o 24% niższe wskaźniki śmiertelności, a osoby z grupy II i III odpowiednio  – 12% i 22%.  Przy wynikach uwzględniono także wiek, płeć, rasę, wskaźniki masy ciała (BMI), palenie tytoniu czy wskaźniki wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Zobacz również
kwas foliowy

Zespół badawczy ostrzega, że ich badanie jest czysto obserwacyjne, nie jest w stanie wyjaśnić przyczyn oraz skutków związku między wysokim spożyciem kofeiny a obniżonymi wskaźnikami śmiertelności u pacjentów z CKD.

Wyniki te sugerują, że doradzanie pacjentom z  CKD, aby pili więcej kofeiny, może przedłużyć ich życie, co byłoby prostą, korzystną klinicznie i tanią opcją. Jednak istnieje potrzeba potwierdzenia tej kwestii w randomizowanym badaniu klinicznym.

Źródło:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319949.php