Mikrobiota 2019 – sprawozdanie z konferencji

mikrobiota 2019

Dnia 18 maja w Warszawie odbyła się jedna z największych dorocznych polskich konferencji poświęconych tematyce mikrobioty jelitowej. Wydarzenie skierowane było do lekarzy, dietetyków i żywieniowców oraz pielęgniarek i położnych. Wśród wykładowców znaleźli się wysokiej klasy specjaliści zawodowo związani z tematyką zdrowia przewodu pokarmowego. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z prelekcjami między innymi dr hab. n. med. Lucyny Ostrowskiej, Dr n. med. Mirosławy Gałęckiej, dr hab. n. med. Jana Mazeli, dr n. med. Anny Bartnickiej, dr hab. n. med. Alicji Bartkowskiej-Śniatkowskiej,  prof. dr hab. n. med Bożeny Cukrowskiej oraz mgr Moniki Gackowskiej-Lisińskiej.

Szczegóły o wydarzeniu dostępne są na stronie organizatora: https://konferencjamikrobiota.pl/

Otyłość

Jako pierwsza wykład wygłosiła pani dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, która przybliżyła temat „Otyłość a mikrobiota”. Pani profesor podkreśliła, że skala otyłości wśród krajów rozwiniętych jest alarmująca, zaś leczenie często nie przynosi dostatecznych efektów. Przedstawiła liczne publikacje naukowe dotyczące roli mikrobioty we wspomaganiu terapii otyłości, w tym wzmocnienia integralności jelitowej i profilu metabolicznego wśród otyłych badanych. Podkreśliła znaczenie prawidłowo dobranej suplementacji preparatami probiotycznymi w terapii zespołu metabolicznego.

Depresja

W dalszej części konferencji głos zabrała pani dr n. przyr. Anna Romaniuk mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk. Wygłosiła prelekcję dotyczącą związku mikrobioty i depresji. Podobnie jak otyłość, depresja należy do najczęstszych schorzeń diagnozowanych wśród obywateli krajów rozwiniętych. Szacuje się, że dotyka ona 350 milionów ludzi na świecie. Pani doktor omówiła rolę i konsekwencje dysbiozy jelitowej oraz wykorzystanie kwasów omega 3 w jej terapii. Prelegentka poruszyła tematy dotyczące zespołu fermentacji jelitowej, znaczenia psychobiotyków oraz naturalnych sposobów obniżania stanów zapalnych w depresji.  Powołując się na liczne bania pani doktor wskazała ścisłe powiązanie pomiędzy występowaniem dysbiozy jelitowej a depresją i wskazała preferowane metody zaradcze.

Studia przypadków

Pani mgr Monika Gackowska-Lisińska przedstawiła kilka studiów przypadków z własnej praktyki zawodowej. Omówiła szczegółowy wywiad, zalecone badania diagnostyczne oraz dietoterapię pacjentek z egzemą, chorobą Hashimoto oraz endometriozą. Wskazała na konieczność zmiany diety i dobór indywidualnej suplementacji  w omawianych przypadłościach. Przedstawiła także plany żywieniowe rekomendowane omawianym pacjentkom.

W przerwie…

W czasie przerw pomiędzy prelekcjami uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą licznych wystawców oferujących preparaty probioyczne oraz suplementy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wydawnictw prezentujących literaturę branżową.

Oligosacharydy mleka kobiecego

Jednym z ciekawszych wykładów był ten, poświęcony zagadnieniu oligosacharydów mleka kobiecego wygłoszony przez pana profesora Jana Mazelę. Prelegent podkreślił znaczenie pokarmu kobiecego dla prawidłowego rozwoju noworodka i niemowlęcia. Wskazał, że mleko matki poza rolą odżywczą spełnia także rolę synbiotyku i wspomaga kolonizację jelit dziecka przez prawidłowe szczepy bakterii probiotycznych. Pan profesor wyjaśnił czym są oligosacharydy, jaki stanowią udział w mleku matki oraz jakie spełniają funkcje w organizmie dziecka. Przedstawił obiecujące badania przedkliniczne dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci karmionych preparatami z dodatkiem oligosacharydów.

Ginekologia i pediatria

Probiotyki to nie tylko czynnik wspomagający prawidłową pracę układu pokarmowego. Kolonizacja przyjazną mikroflorą dotyczy także dróg rodnych. Wykład dotyczący probiotyków w ginekologii i pediatrii wygłosiła pani dr n. med. Anna Bartnicka. Prelegentka omówiła mikrobiologię pochwy oraz zmiany w obrębie mikrobiomu zachodzące wraz z wiekiem kobiety. Pani doktor podkreśliła rolę Lactobacillus spp i konsekwencje dysbiozy pochwy określanej jako bakteryjna waginoza. W czasie wykładu został także poruszony temat prawidłowej mikrobioty w czasie ciąży oraz wpływ rodzaju porodu na kolonizację noworodka.

Zobacz również
zajadanie emocji

Onkologia

Jednym z bardziej aktualnych zagadnień poruszonych w czasie konferencji był temat dotyczący roli probiotyków wśród pacjentów onkologicznych. Przestawiła go pani dr n. med. Mirosława Gałęcka. Prelegentka skupiła się między innymi na dysbiozie jelitowej jako konsekwencji stosowania leków oraz roli prawidłowej mikroflory w procesie regeneracji i odżywieniu komórek nabłonkowych jelit, które najczęściej dotykają skutki uboczne agresywnego leczenia onkologicznego. Aby wspomóc rozwój przyjaznych mikroorganizmów, pani doktor podkreśliła rolę suplementacji odpowiednio dobranych preparatów.

Mózg

Tematykę wpływu mikrobiomu na ludzki mózg przedstawiła słuchaczom pani dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej. Pani profesor podkreśliła znaczenie oraz wzajemne oddziaływanie osi mikrobiom – jelita – mózg oraz rolę mikrobiomu na rozwój noworodków i małych dzieci.

Celiakia

Prof. dr hab. n. med Bożena Cukrowska pediatra, immunolog przedstawiła zagadnienie mikrobioty w celiakii. Prelegentka omówiła występowanie, diagnostykę oraz objawy choroby trzewnej oraz metody postępowania leczniczego. Podkreśliła znaczenie mikroorganizmów w uszczelnieniu bariery jelitowej oraz potencjalne zaburzenia w składzie mikroflory u chorych na celiakię. Przedstawiła także liczne badania kliniczne dotyczące probiotyków jako wsparcia terapii celiakii.

SIBO

Ostatni wykład konferencji został przestawiony przez panią lek. med. Weronikę Walęcik-Kot która omówiła zagadnienia dotyczące SIBO w aspekcie diagnostyki i leczenia. Podkreśliła rolę diety, obowiązujące schematy leczenia oraz stosowanie preparatów probiotycznych jako wspomagających trapię.

Fotorelacja: