Zespół Metaboliczny

Część 1

Zespół metaboliczny  to stan kliniczny, charakteryzujący się współwystępowaniem czynników ryzyka rozwoju i progresji chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, takich jak: otyłość centralna (brzuszna), podwyższone ciśnienie tętnicze oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej.

Zespół metaboliczny (zwany inaczej zespołem polimetabolicznym, zespołem X, zespołem insulinooporności, zespołem Raevena) jest to zbiór wzajemnie powiązanych czynników, zwiększających rzeczywiste ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych.

Insulinooporność jest to stan, w którym komórki i tkanki organizmu są oporne na działanie insuliny, prowadząc do upośledzenia wykorzystania glukozy i zaburzenia metabolizmu lipidów na poziomie komórkowym.

Insulinooporność zazwyczaj przyczynia się do zwiększenia produkcji insuliny, co zmierza do przezwyciężania oporności komórek na ten hormon. Stan ten określa się hiperinsulinemią.

Przyczyny insulinooporności

            Należą do nich:

  • czynniki hormonalne i enzymatyczne
  • zapalenia
  • zaburzenia płynności błon komórkowych
  • problemy ze strukturami komórkowymi np. dysfunkcja mitochondriów

U osób z predyspozycją genetyczną do insulinooporności, do jej rozwoju przyczyniają się dieta i styl życia, a także otyłość i mała aktywność fizyczna.

Cechy charakterystyczne dla zespołu metabolicznego

ParametrWartość
Otyłość brzuszna (obwód talii)MężczyźniKobiety> 102cm* (94cm)**> 88cm* (80cm)**
Stężenie trójglicerydów w surowicy krwi> 150mg/dl
Stężenie cholesterolu- HDLMężczyźniKobiety< 40 mg/dl<50 mg/dl
Ciśnienie tętnicze>130/>85
Glikemia na czczo> 110 mg/dl*(>100mg/dl)**

*Według Adult Treatement Panel III

**Według International Diabetes Federation (IDF)- wartości graniczne dla populacji europejskiej

Według zaleceń amerykańskich (Adult Treatement Panel III) zespół metaboliczny rozpoznaje się przy współistnieniu trzech lub więcej nieprawidłowości podanych w tabeli. Natomiast według zaleceń europejskich (International Diabetes Federation) dla rozpoznania zespołu metabolicznego konieczne jest stwierdzenie otyłości brzusznej ze współistnieniem dwóch z wyżej wymienionych czynników.

Główne czynniki powstawania zespołu metabolicznego

Według badaczy, za podłoże zmian w zespole metabolicznym odpowiedzialna jest tkanka tłuszczowa brzuszna oraz towarzyszący jej proces zapalny. Ilość tkanki tłuszczowej śródbrzusznej położonej wewnątrzotrzewnowo znacznie silniej niż ilość brzusznej tkanki tłuszczowej podskórnej koreluje ze stanem zapalnym – m.in. stężeniami białka chemotaktycznego monocytów (MCP) i białka C- reaktywnego (CRP). Wykazano również, że ilość tkanki tłuszczowej brzusznej koreluje ze wzrostem insulinooporności i nadciśnieniem, a także z niewykorzystanymi zmianami parametrów gospodarki lipidowej.

CIĄG DALSZY ARTYKUŁU: Zespół metaboliczny (część 2) – już jutro. 

Bibliografia:

  1. Jarosz M, Rychlik E. (2010) Epidemia otyłości- jaka przyszłość nas czeka?, Gastroenterologia Polska, tom 17, Nr 1
  2. Peckenpaugh N,J (2011) Podstawy żywienia i dietoterapii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
  3. Sobotka L, Allison S, Meier, Pertkiewicz M, Soeters P.(2008) Podstawy żywienia klinicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Barbara Zielonka

Dietetyk, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w poradniach dietetycznych, oddziałach szpitalnych dla dzieci i dorosłych. Interesuję się edukacją żywieniową, nadwagą i otyłością oraz żywieniem dzieci w wieku 0-3lat.

Komentowanie wyłączone.