Najnowsze doniesienia o wpływie suszonych śliwek na zdrowie jelit

W pracy dietetyka z pacjentami ważne są rozwiązania skuteczne, potwierdzone badaniami, ale także wygodne do stosowania w codziennym życiu. Suszone śliwki znane są ze swoich właściwości wspierających funkcjonowanie jelit. Najnowsze badanie opublikowane w styczniu 2018 roku w czasopiśmie “Clinical Nutrition” dostarcza nowych danych na ten temat, które warto znać.

Suszone śliwki są jak dotąd jedynym suszonym owocem, który uzyskał zgodę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na używanie autoryzowanego oświadczenia zdrowotnego. Oświadczenie to stwierdza, że 100 g suszonych śliwek dziennie sprzyja funkcjonowaniu jelit, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Naukowcy z King’s College London poszli krok dalej i postanowili sprawdzić, czy przy mniejszej ilości suszonych śliwek można osiągnąć podobne efekty.

Cel badania

Celem badania było potwierdzenie za pomocą wymiernych parametrów fizjologicznych oddziaływania suszonych śliwek na pracę jelit.

Przebieg badania

Badanie profesora Kevina Whelana i współpracowników było badaniem kontrolowanym, randomizowanym. Przeprowadzono je na grupie 120 zdrowych, dorosłych osób, które zgłaszały częstość wypróżnienia poziomie 3-6 wypróżnień tygodniowo i spożywały zbyt małe ilości błonnika pokarmowego. Badanych w sposób losowy przydzielono do trzech grup:

  • Pierwsza grupa spożywała 80 g suszonych śliwek dziennie (plus 300 ml wody).
  • Druga grupa spożywała 120 g suszonych śliwek dziennie (plus 300 ml wody).
  • Trzeci grupa (kontrolna) piła samą wodę (300 ml).

Badanie trwało 4 tygodnie. Najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy opracowywaniu wyników badań były masa stolca i częstotliwość wypróżnień, czynniki powiązane ze sobą przyczynowo-skutkowo.

Co pokazały wyniki badania?

Wyniki badania pozwalają rzucić nowe światło na oświadczenie zdrowotne dotyczące suszonych śliwek. Okazało się bowiem, że spożywanie 80 g suszonych śliwek także sprzyja poprawie funkcji jelit. Oba parametry uznane w badaniu za najważniejsze (masa stolca, częstotliwość wypróżnień) uległy znaczącej poprawie w grupie, która spożywała 80 g suszonych śliwek dziennie w porównaniu do grupy kontrolnej, która piła wyłącznie wodę. Poprawę uzyskano także w grupie spożywającej 120 g suszonych śliwek dziennie.

Wniosek: Mniejsze dawka suszonych śliwek (80 g dziennie) pozwala uzyskać ten sam efekt dla funkcjonowania jelit, co dotychczas rekomendowana przez EFSA w oświadczeniu zdrowotnym ilość 100 g dziennie.

Zobacz również

Kolejną istotną dla dietetyków i osób związanych z ochroną zdrowia informacją jest fakt, że spożywanie 80 g suszonych śliwek dziennie powoduje wzrost liczebności bakterii jelitowych z rodzaju Bifidocaterium. Przypuszcza się, że jest to związane z zawartością w suszonych śliwkach pektyn, sorbitolu i związków fenolowych o działaniu prebiotycznym. Co ciekawe, w badaniu uzyskano wzrost liczebności Bifidocaterium porównywalny do raportowanego w innych badaniach prebiotycznego działania inuliny i fruktooligosacharydów.

Wniosek: Suszone śliwki wykazują działanie prebiotyczne.

Badanie jasno pokazuje, że wprowadzenie suszonych śliwek w dawce 80 g dziennie do diety jest działaniem, które wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego na różnych polach. Doniesienia te mogą być pierwszym krokiem do ponownego rozpatrzenia treści oświadczenia zdrowotnego EFSA dotyczącego suszonych śliwek. Z pewnością jest to kolejna istotna wskazówka dla dietetyków, by rekomendowali suszone śliwki pacjentom, jako sposób na zwiększenie ilości błonnika pokarmowego w diecie, ale także jako metodę wspierania funkcjonowania jelit.

Źródło: Lever E, Scott M, Louis P, Emery P, Whelan K, The effect of prunes on stool output, gut transit time and gastrointestinal microbiota: A randomised controlled trial, Clinical Nutrition (2018), http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)30003-7/fulltext?rss=yes