Nie ma granicy długości ludzkiego życia?

Avatar photo

Ważny głos w debacie nad masymalną długością ludzkiego życia. Najnowsze włoskie badanie oparte o dane blisko 4 tysięcy włoskich superstulatków (powyżej 105. roku życia) wskazują, że owszem – ryzyko śmierci rośnie z wiekiem, jednak po osiągnięciu bariery 105. roku życia wypłaszcza się i wynosi co roku 1:1. Jeśli wniosek ten jest prawdziwy – oznacza to, że nie ma sztywnej granicy długości życia ludzkiego.

Jak dodają badacze – badania na tej grupie są bardzo trudne i obarczone błędami statystycznymi, ponieważ grupa jest liczebnie mała. Dopiero w ostatnich latach udało się zebrać odpowiednią liczbę wysokiej jakości danych.

Pełne badanie znajdziecie w Science Mag.

Zobacz również
żurawina właściwości