Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu – Anna Rogulska – RECENZJA

Avatar photo
Tytuł: Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu
Autor: Anna Rogulska
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: PZWL
Ilość stron: 80

Niedożywienie często kojarzone bywa z ubogimi krajami rozwijającymi się. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z powszechności występowania tego stanu także w krajach zamożnych, gdzie dotyczy głównie osób przewlekle chorych.

Bezpośrednim objawem niedożywienia jest utrata masy ciała. Konsekwencje niedożywienia są poważne, gdyż osłabiony organizm ma mniejszą odporność. Gorzej regeneruje się np. po zabiegach operacyjnych,  jest bardziej podatny na zakażenia a proces rekonwalescencji trwa dłużej. Dbałość o odpowiednią dietę chorego jest tak samo ważny jak stosowane zabiegi medyczne czy prawidłowa farmakoterapia. Niedożywienie to częsty problem pacjentów leczonych w domu, jak i hospitalizowanych. Rolą dietetyka jest prawidłowe określenie zapotrzebowania energetycznego chorego, umiejętność zbilansowania diety jak i dbałość o dobór odpowiednich produktów i technik kulinarnych tak, aby przeciwdziałać wystąpieniu niedożywienia lub uzupełnić stany niedoborowe.

Książka „Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu” Anny Rogulskiej jest opracowaniem przeznaczonym dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków, którzy na co dzień pracują z pacjentami hospitalizowanymi. Autorka zebrała tu wiele praktycznych wskazówek w postępowaniu z osobami niedożywionymi. Czytelnik zostaje zapoznany z przyczynami niedożywienia, najczęściej występującymi dolegliwościami u chorych niedożywionych, sposobami określenia zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, a także zasadami przygotowania potraw i przykładowymi jadłospisami dla chorych niedożywionych. Autorka opisała także przykłady diet specjalnych (płynną, papkowatą, kleikową czy  przemysłową). Szeroko opisana została tu metoda żywienia drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe) z wyszczególnieniem wskazań, przeciwwskazań i metod podawania pokarmu.

Książka Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu powinna znaleźć się w biblioteczce dietetyków pracujących w szpitalach, hospicjach i domach opieki. Z pozycji tej mogą skorzystać również opiekunowie osób przewlekle chorych, a także sami pacjenci, aby być świadomym zagrożeń jakie niesie niedożywienie i jak mu skutecznie przeciwdziałać.

Zobacz również
kobieta w ciąży jedzenie

Spis treści
1. Ogólne informacje o niedożywieniu
Typy niedożywienia
Przyczyny niedożywienia
Jak rozpoznać niedożywienie?
2. Wskazówki dietetyczne w wybranych dolegliwościach występujących u chorych niedożywionych
Brak apetytu
Utrata masy ciała
Problemy z połykaniem
Uczucie suchości w ustach
Problemy z gryzieniem
Nudności
Wymioty
3. Główne składniki diety w niedożywieniu
Składniki diety
Zapotrzebowanie na energię
4. Dieta w niedożywieniu
Zasady przygotowywania potraw (uwagi technologiczne)
Przykładowe jadłospisy
Jak zwiększyć kaloryczność posiłków?
5. Diety specjalne
Dieta płynna
Dieta płynna z produktów naturalnych
Dieta papkowata
Dieta kleikowa
6. Zastosowanie gotowych diet przemysłowych u pacjenta z niedożywieniem
Dieta przemysłowa
Zalety gotowych diet przemysłowych
Charakterystyka gotowych diet przemysłowych do podaży doustnej
7. Leczenie żywieniowe drogą przewodu pokarmowego
Wskazania do żywienia dojelitowego
Przeciwwskazania do żywienia dojelitowego
Metody podawania pokarmu
8. Żywienie dojelitowe w wybranych jednostkach chorobowych
Żywienie dojelitowe (enteralne) w niewydolności przewodu pokarmowego, w zaburzeniach trawienia i wchłaniania
Preparaty do żywienia
Żywienie dojelitowe w stanach ostrego stresu metabolicznego
Preparaty do żywienia
Żywienie dojelitowe w przewlekłych chorobach płuc
Preparaty do żywienia
Żywienie dojelitowe chorych z niewydolnością nerek
Preparaty do żywienia
Żywienie dojelitowe chorych na nowotwory
Preparaty do żywienia
Żywienie dojelitowe chorych z cukrzycą
Preparaty do żywienia
9. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych – HEN (Home Enteral Nutrition)