Probiotyki chronią kobiety w wieku starszym przed osteoporozą

Avatar photo
osteoporoza probiotyki

Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja) podczas badania, w którym udział brały starsze kobiety zauważyli, że spożywanie probiotyków może być zabiegiem prewencyjnym osteoporozy. Wśród starszych kobiet, które otrzymywały probiotyki, utrata masy kostnej była o połowę mniejsza niż u kobiet, które otrzymywały tylko placebo. Badania te otwierają drogę do nowego sposobu zapobiegania złamaniom kości wśród osób starszych. Wyniki opublikowano w „Journal of Internal Medicine”.

probiotyki osteoporoza
guniita / 123RF

Osteoporoza

Osteoporoza charakteryzuje się porowatymi i słabymi kośćmi, które mogą ulegać złamaniom nawet w przypadku niewielkich obciążeń. Zagrożenie tym schorzeniem wzrasta wraz z procesem starzenia się. Obecnie istnieją skuteczne leki stosowane w terapii osteoporozy, ale ponieważ kruchość kości jest rzadko wykrywana przed pierwszym złamaniem, istnieje nagląca potrzeba leczenia zapobiegawczego.

O badaniu

Badanie przeprowadzono w Szpitalu Uniwersyteckim w Mölndal (Szwecja). Wzięło w nim udział 90 kobiet, a średnia wieku badanych wyniosła 76 lat. Była to podwójnie ślepa randomizowana próba z wykorzystaniem placebo. Codziennie przez cały rok panie spożywały probiotyki (proszek zawierający bakterie) albo placebo. Metoda losowa określiła, które kobiety otrzymały aktywne leczenie bakteriami Lactobacillus reuteri 6475 i które otrzymały proszek bez bakterii.

Po roku zbadano za pomocą tomografii komputerowej utratę kości w dolnych partiach kończynach dolnych ochotniczek. Wyniki porównano z tymi z początku studium. Okazało się, że kobiety przyjmujące aktywny preparat straciły o połowę mniej masy kostnej niż panie z grupy przyjmującej placebo.

Naukowcy dodają, że jak dotąd badania wskazywały, że bakterie przewodu pokarmowego wpływają na kościec myszy. Jest to więc pierwsza analiza na temat wpływu przyjmowania probiotyków na ograniczenie spadku masy kostnej u starszych osób.  Możliwe, że w przyszłości terapia probiotykami może być skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania występowania osteoporozy u wielu osób starszych.

Zobacz również
oferty pracy

Lactobacillus reuteri 6475 jest bakterią, o której wiadomo, że ma wiele właściwości promujących zdrowie, a podobne bakterie są już stosowane w różnych suplementach dostępnych na rynku.

Źródło: Anna G. Nilsson, Daniel Sundh, Fredrik Bäckhed, Mattias Lorentzon. Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density – a randomized, placebo-controlled, double-blind, clinical trial. Journal of Internal Medicine, 2018.