Tłuszcz brzuszny jest kluczowym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Avatar photo

Według badań ogłoszonych podczas Kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) 2017 w Madrycie, tkanka tłuszczowa brzuszna jest ważniejszym czynnikiem ryzkiem niż masa ciała, jeśli chodzi o ryzyko występowania raka u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

pixabay, cc0

Oceniając ryzyko zachorowania na raka, wskaźnik masy ciała (BMI) i procent tłuszczu mogą nie być najważniejszymi czynnikami, ponieważ nie zostaje uwzględniony rozkłady masy tłuszczowej.  Odkrycia pochodzą z badania kohortowego, mającego na celu lepsze zrozumienie chorób związanych z wiekiem u duńskich kobiet w okresie pomenopauzalnym. Badanie obejmowało  5 855 kobiet (średni wiek wyniósł 71 lat). Wykorzystano dwuenergetyczną absorpcjometrię rentgenowską (DXA) w celu oceny składu tkanki tłuszczowej i tkanki tłuszczowej ciała, a następnie kontrolowano pacjentki przez 12 lat.

Charakterystyka oraz wyniki badań

Wykorzystując informacje pochodzące z krajowych rejestrów raka, badanie odnotowało 811 przypadków wystąpienia nowotworów u kobiet w okresie 12 lat i wykazało, że stosunek tłuszczu w jamie brzusznej do tkanki obwodowej stanowi istotny niezależny czynnik ryzyka. Ani BMI, ani procent tłuszczu nie wykazywały znaczenia. Wykryto 293 przypadków zachorowania na raka piersi i jajników, 345 przypadków zachorowania na nowotwory płuca i przewodu pokarmowego oraz 173 przypadków innych nowotworów. Biorąc pod uwagę szczegóły dotyczące rodzaju nowotworów i czynników ryzyka, badacze stwierdzili, że tylko rak płuc i raka żołądka związane są z wysokimi wskaźnikami tkanki tłuszczowej brzucha. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi ryzyko występowania raka były: starszy wiek, przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej i palenie tytoniu.

Proces menopauzy inicjuje przesunięcie tkanki tłuszczowej w kierunku centralnego obszaru tułowia, dlatego kobiety w wieku przedmenopazualnym powinny być szczególnie świadome  swojego stylu życia. Klinicyści powinni profilaktycznie przekazywać informację o czynnikach ryzyka zachorowania na raka kobietom szczególnie narażonym.  Badanie stanowi ważne potwierdzenie roli nawagi i otyłości, a szczególnie insulinooporności w etiologii kilku nowotworów. Wysoki poziom insuliny wynikający z nadmiernego spożycia węglowodanów prostych, takich jak ziemniaki, pszenica, ryż i kukurydza, powodują gromadzenie się tłuszczu, głównie w postaci tkanki tłuszczowej trzewnej i brzusznej. Insulina ma również szkodliwy wpływ na produkcję hormonów, a komórki tłuszczowe w tkance tłuszczowej zwiększają stan zapalny w całym ciele, kolejny czynnik ryzyka kilku nowotworów. Oprócz utraty tkanki tłuszczowej podczas stosowania diety redukcyjnej i uprawiania aktywności fizycznej, podejrzewa się, że w prewencji zachorowań na raka u kobiet w wieku pomenopauzalnym można także uwzględniać lek przeciwcukrzycowy (metformina).

Zobacz również
żurawina właściwości

Źródło:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170910232520.htm