Wpływ diety na zdrowie pacjentów chorujących na nowotwory głowy i szyi

Avatar photo
nauka

Jak wynika z najnowszych badań, spożywanie dużych ilości węglowodanów ogółem i cukrów prostych  w ​​ciągu roku poprzedzającego leczenie nowotworów głowy i szyi może zwiększać ryzyko nawrotu i umieralności na raka. Jednak jak informują autorzy badania z Uniwersytetu Illinois (USA) spożywanie umiarkowanych ilości  produktów będących źródłem tłuszczów oraz żywności bogatej w błonnik (takich jak produkty pełnoziarniste, ziemniaki i nasiona roślin strączkowych) po leczeniu może mieć działanie ochronne, zmniejszając ryzyko nawrotu choroby i przedwczesnej śmierci.

W badaniu naukowcy analizowali sposób żywienia ponad 400 pacjentów chorujących na nowotwór przed i  po leczeniu. Uczestnicy badania byli obserwowani przez średnio 26 miesięcy po pierwszym zdiagnozowaniu i leczeniu raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Wszyscy byli pacjentami  University of Michigan Head and Neck Specialized Program of Research Excellence. Wyniki badania opublikowano niedawno w „International Journal of Cancer”.

Charakterystyka badania:

Typowe spożycie żywności, napojów i suplementów diety było oceniane za pomocą kwestionariusza Harvard Food Frequency Questionnaire na rok przed i rok po zakończeniu leczenia. Pacjenci, którzy spożywali najmniejszą ilość węglowodanów prostych – w tym rafinowane produkty zbożowe, słodkie desery i napoje słodzone cukrem – spożywali około 1,3 porcji węglowodanów prostych dziennie, w porównaniu z około 4,4 porcjami u pacjentów, których dietę uznano za sposób żywienia o wysokiej zawartości węglowodanów prostych.

Wyniki badania

Pacjenci, którzy spożyli najwięcej węglowodanów ogółem i cukrów prostych – w postaci sacharozy, fruktozy, laktozy i maltozy – w roku poprzedzającym leczenie raka byli bardziej zagrożeni przedwczesną śmiercią z jakiejkolwiek przyczyny podczas okresu obserwacji. Wśród badanej populacji najczęściej diagnozowane nowotwory występowały w jamie ustnej, w tym nowotwory migdałków, języka i otaczających tkankach. U ponad 69% uczestników zdiagnozowano raka, gdy nowotwór był na stadium trzecim lub czwartym. Średni wiek pacjentów w momencie rozpoznania wynosił około 61 lat. W okresie obserwacji ponad 17% pacjentów doświadczyło nawrotu nowotworu, a 42 pacjentów zmarło z tego powodu. Kolejne 70 uczestników zmarło z innych przyczyn, jak sugerują badania.

Zależność pomiędzy spożyciem węglowodanów ogółem a wynikami pacjentów różniła się w zależności od typu i stadium raka.  Wyższe wskaźniki umieralności odnotowano wśród osób z rakiem jamy ustnej, które spożywały największe ilości węglowodanów ogółem i cukrów prostych, ale naukowcy nie znaleźli takiej korelacji u osób z nowotworami jamy ustnej i gardła. Podobnie, wysokie spożycie węglowodanów i ładunek glikemiczny były istotnie związane ze zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wśród osób z nowotworami w stadium 1 do 3. Nie zauważono tej samej korelacji u pacjentów z rakiem w stadium 4.

Chociaż w tym badaniu odkryto, że wyższe spożycie węglowodanów ogółem oraz cukrów prostych było związane z wyższą śmiertelnością u pacjentów z rakiem głowy i szyi, nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że istnieje ostateczna zależność przyczynowo-skutkowa. Zespół badawczy planuje kolejne badania. Następnym krokiem byłoby przeprowadzenie randomizowanego badania klinicznego w celu sprawdzenia, czy ograniczenie spożycia węglowodanów działa korzystanie na długość życia.

Zobacz również
probiotyki

Wnioski

Spożywanie umiarkowanej ilości – około 67 gramów – różnych form tłuszczów oraz produktów bogatych w błonnik codziennie po zakończeniu leczenia nowotworu wydawało się przynosić pewne korzystne efekty, zmniejszając ryzyko śmierci i nawrotu raka u uczestników badania. Powyższe wnioski  wraz z wynikami innych badań, sugerują, że skład diety może wpływać na zdrowie pacjentów z nowotworami. Naukowcy chcieliby potwierdzić swoje wyniki, stosując prospektywny projekt badania interwencyjnego.

Uważa się, że powyższe badanie jest pierwszym, które dostarcza danych obserwacyjnych dotyczących potencjału terapeutycznego diet o obniżonej zawartości węglowodanów, o umiarkowanej zawartości tłuszczu i błonnika w leczeniu oraz prewencji nawrotu raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Pięcioletnie wskaźniki przeżywalności wśród pacjentów są nadal niskie, częściowo dlatego, że nowotwory te są często wykrywane w późniejszych stadiach, narażając pacjentów na wysokie ryzyko nawrotu. Jednak to badanie obserwacyjne jest godne uwagi, ponieważ skupia się nowotworach trudnych do leczenia.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180412130807.htm