Zdrowy sposób odżywiania się wpływa na samopoczucie dzieci

Avatar photo
dzieci

Według badań opublikowanych w „BMC Public Health” zdrowe nawyki żywieniowe dzieci wiążą się z wyższą samooceną i rzadszym występowaniem problemów emocjonalnych oraz problemów w relacjach z rówieśnikami, takimi jak posiadanie mniejszej liczby przyjaciół lub bycie zastraszanym. Odwrotnie, wyższa samoocena wiąże się z lepszym przestrzeganiem wytycznych dotyczących zdrowego żywienia, co wynika z badań przeprowadzonych przez The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg w Szwecji.

Charakterystyka badania:

U małych dzieci w wieku od 2-9 lat istnieje związek między przestrzeganiem zdrowych wskazówek żywieniowych a lepszym stanem psychicznym, który obejmuje mniej problemów emocjonalnych, lepsze relacje z innymi dziećmi i wyższą samooceną.  Badając 7675 dzieci w wieku od dwóch do dziewięciu lat z ośmiu krajów europejskich – Belgii, Cypru, Estonii, Niemiec, Węgier, Włoch, Hiszpanii i Szwecji – naukowcy odkryli, że wyższy wskaźnik przestrzegania zdrowej diety (HDAS – ang. Healthy Dietary Adherence Score) na początku okresu nauki wiązał się z lepszą samooceną i mniejszymi problemami emocjonalnymi i  lepszymi relacjami z rówieśnikami dwa lata później. HDAS ma na celu uchwycenie przestrzegania zasad zdrowego odżywiania, które obejmują ograniczenie spożycia rafinowanych cukrów, zmniejszenie spożycia tłuszczów oraz częstsze spożywanie owoców i warzyw. Wyższy HDAS oznacza lepsze przestrzeganie wytycznych – tj. „zdrowsze odżywianie”. Wytyczne są wspólne dla ośmiu krajów uwzględnionych w tym badaniu.

Autorzy stwierdzili, że lepsza samoocena na początku okresu badania była związana z wyższym HDAS dwa lata później.  Odkryta zależność  pomiędzy HDAS a dobrostanem psychicznym była podobne dla dzieci o prawidłowej masie ciała, jak i dla dzieci z nadwagą. Autorzy wykorzystali dane z raportu „Identification and Prevention of Dietary- and Lifestyle-Induced Health Effects in Children and Infants Study” (badanie kohortowe, którego celem była analiza sposobów zapobiegania nawadze u dzieci, biorąc pod uwagę wiele czynników, które się do tego przyczyniają).

Na początku okresu badania rodzice zostali poproszeni o określenie częstotliwości spożycia w okresie jednego tygodnia produktów spożywczych z listy zawierającej 43 artykuły. W zależności od spożycia tych produktów dzieciom przypisano wynik HDAS. Ocena dobrego samopoczucia psychospołecznego została oceniona na podstawie samooceny, relacji z rodzicami, występowania problemów emocjonalnych i problemów rówieśniczych, zgłoszonych przez rodziców w kwestionariuszach. Dokonano także pomiarów antropometrycznych dzieci. Wszystkie ankiety i pomiary zostały powtórzone dwa lata później.

Wyniki badania:

Badanie to jest pierwszą analizą poszczególnych składników zawartych w HDAS i ich związku z dobrostanem psychicznym dzieci. Autorzy stwierdzili, że spożycie ryb zgodnie z wytycznymi (2-3 razy w tygodniu) wiązało się z lepszą samooceną i brakiem problemów emocjonalnych i rówieśniczych. Spożycie produktów pełnoziarnistych wiązało się z brakiem problemów rówieśniczych.

Stwierdzono, że spożywanie poszczególnych grup produktów zgodnie z zaleceniami wiązało się z:

a) lepsze samopoczucie było związane ze spożywaniem owoców i warzyw, cukru i tłuszczu zgodnie z zaleceniami,

b) lepsza samoocena była związana ze spożywaniem cukru zgodnie z zaleceniami,

c) dobre relacje z rodzicami były związane z spożywaniem owoców i warzyw zgodnie z zaleceniami,

d) mniej problemów emocjonalnych były związane z spożywaniem tłuszczu zgodnie z zaleceniami,

Zobacz również
endometrioza

e) mniej problemów z rówieśnikami wiązało się ze spożywaniem owoców i warzyw zgodnie z zaleceniami.

Autorzy zaznaczają, że dzieci o nieprawidłowych nawykach żywieniowych i słabszym samopoczuciu były bardziej skłonne do rezygnacji z badania, co komplikuje wyciągnięcie obiektywnych wniosków. Badanie miało charakter obserwacyjny.

Źródło: Louise Arvidsson, Gabriele Eiben, Monica Hunsberger, Ilse De Bourdeaudhuij, Denes Molnar, Hannah Jilani, Barbara Thumann, Toomas Veidebaum, Paola Russo, Michael Tornatitis, Alba M. Santaliestra-Pasías, Valeria Pala, Lauren Lissner. Bidirectional associations between psychosocial well-being and adherence to healthy dietary guidelines in European children: prospective findings from the IDEFICS study. BMC Public Health, 2017; 17 (1)

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320425.php