Zmiany w Canada’s Food Guide – co sądzą o nich dietetycy?

canada food guide opinie

Canada’s Food Guide jest przewodnikiem żywieniowym opublikowanym przez rząd kanadyjski. W 2019 roku przeszedł gruntowne zmiany, o których pisaliśmy w tym artykule. Wśród nich wyróżnić można zwiększony nacisk na spożycie białka ze źródeł roślinnych. Zmiany objęły też eliminację grupy produktów mlecznych z przewodnika. Na początku 2021 roku opublikowano badanie, w którym sprawdzono, co o tych zmianach sądzą dietetycy z Kanady.

Przebieg i wyniki badania

W okresie od stycznia do marca 2020 roku przeprowadzono ogólnokanadyjską ankietę internetową wśród zarejestrowanych i praktykujących zawód dietetyka osób. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 400 dietetyków z 10 prowincji z różnych środowisk pracy.

Większość dietetyków, bo aż 82,8%, uważa, że nowe zalecenia żywieniowe mają pokrycie w rzeczywistości. W porównaniu do poprzedniego wydania Canada’s Food Guide, kanadyjscy dietetycy aktualnie znacznie częściej polecają swoim pacjentom roślinne źródła białka oraz źródła wapnia inne niż mleko. 57,7% przebadanych osób, czyli nieznaczna większość, zgadza się, że decyzja o pominięciu mleka i produktów mlecznych na rzecz włączenia nabiału do kategorii źródeł białka, jest słuszna.

Wnioski

Kanadyjscy dietetycy przychylnie patrzą na nowe zalecenia żywieniowe. W związku z nimi dostosowali swoje porady do nowych wytycznych.

Zobacz również
rumianek

Źródło:

Asher, K. E., Doucet, S., Luke, A. Registered dietitians’ perceptions and use of the plant-based recommendations in the 2019 Canada’s Food Guide. Pobrane z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12845 (6.01.2021)