Aktywność ruchowa dzieci a ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego

Avatar photo
aktywność ruchowa badanie panic

Ćwiczenia fizyczne mogą wpływać na redukcję czynników ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych nawet w przypadku dzieci, jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez University of Eastern Finland. W czasie dwuletniej obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym, zauważono, że siedzący tryb życia zwiększał akumulację czynników ryzyka, podczas gdy wzrost intensywności aktywności fizycznej – zmniejszał ją.

PANIC Study

Wyniki oparte są na danych uzupełniających z Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study, przeprowadzanych na University of Eastern Finland we współpracy z naukowcami z University of Cambridge, Norwegian School of Sport Sciences i University of Copenhagen. Wyniki badań zostały opublikowane w Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Badanie

W dwuletnim badaniu kontrolnym przeanalizowano powiązania między intensywnymi, umiarkowanymi i lekkimi ćwiczeniami fizycznymi, a także siedzącym trybem życia z czynnikami ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak poziom zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, obwód talii, poziom insuliny i glukozy, lipidogram i ciśnienie tętnicze krwi.

Stopień energicznych, umiarkowanych i lekkich ćwiczeń, a także braku aktywności ruchowej, obiektywnie zmierzono za pomocą urządzenia Actiheart, które zapisuje tętno i ruchy ciała. Dzieci nosiły urządzenie przez co najmniej cztery dni.

Wyniki i wnioski

Podczas dwuletniej obserwacji ogólne ryzyko i indywidualne czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego uległy zmniejszeniu u dzieci, które podwyższyły stopień swojej aktywności fizycznej. Natomiast to ryzyko wzrosło u dzieci, które rzadziej ćwiczyły.

Zmiany te były niezależne od płci, dojrzałości biologicznej i zawartości beztłuszczowej masy ciała, a także od poziomu czynników ryzyka i aktywności fizycznej mierzonych na początku badania.

Analiza jest bardzo ważna, ponieważ jest jedną z pierwszych kontrolnych na świecie, które rzetelnie pokazują, że zwiększenie intensywności ćwiczeń jest niezależnie związane ze zmniejszonym ryzykiem występowania cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych u dzieci w szkołach podstawowych. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, dzieci powinny podejmować różnorodną aktywności fizycznej każdego dnia, z czego co najmniej 60 minut powinny stanowić energiczne ćwiczenia.

aktywność ruchowa dzieci cukrzyca

Badanie PANIC wcześniej wykazało, że akumulacja czynników ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych, która zwykle występuje u osób z nadwagą, często zaczyna się już w okresie dzieciństwa.

Zobacz również
edukacja żywieniowa

Jest to powód do niepokoju, ponieważ to znacznie zwiększa ryzyko występowania tych schorzeń w wieku dorosłym. Zgodnie z opublikowanym niedawno badaniem, regularne ćwiczenia i unikanie biernego trybu życia stanowią skuteczny środek redukcji czynników ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych.

Podsumowanie

Analiza aktywności fizycznej i żywienia u dzieci (PANIC) jest ciągłym badaniem interwencji w stylu życia. Łącznie 512 dzieci w wieku od 6 do 8 lat uczestniczyło w pomiarach początkowych w latach 2007-2009. W badaniu wykorzystano naukowo uzasadnione metody do obszernej analizy stylu życia, zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci.

Dostarcza ona nowatorskich informacji na temat m.in. aktywności fizycznej dzieci, siedzącego trybu życia, sposobu odżywiania się, sprawności fizycznej, składu ciała, funkcji układu sercowo-naczyniowego, funkcji mózgu, zdrowia jamy ustnej, jakości życia, wpływu ćwiczeń i odżywiania na zdrowie oraz samopoczucie dzieci.

Źródło: J Väistö, E A Haapala, A Viitasalo, T M Schnurr, T OKilpeläinen, P Karjalainen, K Westgate, H-M Lakka, D E Laaksonen, U Ekelund, SBrage, T A Lakka. Longitudinal associations of physical activity and sedentarytime with cardiometabolic risk factors in children. Scandinavian Journal ofMedicine & Science in Sports, 2018;