Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce – recenzja książki

Avatar photo

Jeśli jesteś studentem kierunku medycznego i szukasz Szczeklika, Jarosza i Solnicy w jednym, to mam dla Ciebie propozycję. Przedstawiam książkę pt.: „Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce” pod red. Lucyny Ostrowskiej. 

Tytuł: Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce
Autor: Lucyna Ostrowska [red. nauk.]
Wydawnictwo: PZWL
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 344

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce okładka

Publikacja ta obejmuje temat diagnostyki laboratoryjnej z perspektywy dietetyki. Zawiera zarówno zagadnienia medyczne (charakterystyka jednostek chorobowych), elementy diagnostyki laboratoryjnej (badania biochemiczne przydatne w postawieniu diagnozy lub monitorowaniu leczenia), jak i zalecenia żywieniowe (modyfikacje dietetyczne w opisywanych schorzeniach).

Książka świetnie nada się w charakterze podręcznika akademickiego dla studentów dietetyki. Jest odpowiednia także dla osób chcących pogłębić wiedzę związaną z leczeniem dietetycznym pacjentów, na podstawie wyniki badań diagnostycznych. Pozycja ta przydatna będzie także dla innych uczestników zespołu terapeutycznego: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i specjalistów. Czyli wszystkich zainteresowanych badaniami laboratoryjnymi, przydatnymi w diagnostyce powszechnie występujących chorób.

Zawartość książki i jej budowa

Podręcznik składa się z 2 części: 

  • wstępu, w którym opisano rodzaje materiałów do badań laboratoryjnych. Wpływ czynników przedanalitycznych na wynik badania laboratoryjnego oraz podstawowe zasady interpretacji wyników; 
  • części właściwej, przedstawiającej diagnostykę laboratoryjną wybranych chorób i stanów klinicznych. Przykładowo: zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, niedobory żywieniowe oraz niedożywienie, otyłość, zaburzenia odżywiania, choroby metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego i moczowego oraz choroby tarczycy.

Każdy rozdział z części właściwej składa się z 3 podrozdziałów:

  • etiologii i patogenezy jednostek chorobowych danego układu narządów lub danej grupy zaburzeń
  • podstawy diagnostyki laboratoryjnej opisywanych chorób
  • odpowiednio dopasowanych do nich zaleceń żywieniowych.
Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce rozdział

Dodatkowo każdy rozdział opatrzony jest piśmiennictwem na końcu.

Przykładowo w rozdziale o chorobach metabolicznych znajdziemy według powyższego schematu omówioną:

  • cukrzycę typu II łącznie z insulinoopornością i ich możliwymi powikłaniami
  • zaburzenia gospodarki lipidowej z wyróżnieniem hipercholesterolemii, dyslipidemii aterogennej czy zespołu chylomikronemii
  • dnę moczanową z charakterystyką odpowiednich badań laboratoryjnych krwi, moczu i płynu stawowego
  • osteoporozę z wytycznymi dotyczącymi suplementacji witaminy D.

Podręcznik w praktyce

Tak szerokie przedstawienie najważniejszych jednostek chorobowych z kilku punktów widzenia, dostarcza wielu niezbędnych informacji. Są one wymagane w celu udzielania kompletnych porad dietetycznych.

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce choroby

Podręcznik jest czytelnie zbudowany, utrzymany wewnątrz w szarych odcieniach. Dla urozmaicenia treści wybrane informacje przekazane są także w tabelach. Książka ma charakter podręcznika naukowego – użyty język jest fachowy, lecz zrozumiały dla czytelnika.

Dużym plusem „Diagnostyki laboratoryjnej w dietetyce” jest zawarty na końcu książki skorowidz. Ułatwia on odnalezienie np. danego parametru biochemicznego krwi oraz wartość merytoryczna podręcznika.

Zobacz również
cukier w owocach

Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce skorowidz

Podejście do tematu diagnostyki od strony jednostek chorobowych zbiera różne badania laboratoryjne krwi lub moczu przydatne w diagnostyce i kontroli danej choroby. Przez to grupy badań powtarzają się w różnych rozdziałach.

Aby sprawdzić np. dany parametr krwi, trzeba więc prześledzić kilka rozdziałów. Odnośniki zawarte w tekście umożliwiają szybkie poruszanie się w tym obrębie.

Dodatkowym ułatwieniem dla odbiorcy byłoby dodanie rozdziału omawiającego osobno podstawowe badania laboratoryjne. Są to badanie takie jak morfologia krwi, badanie ogólne moczu, czy lipidogram, elektrolity i inne.

Podsumowanie

Lektura ta to kompendium wiedzy, łączące zagadnienia medycyny, diagnostyki laboratoryjnej i dietetyki, w kompleksowym podejściu do najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Obejmują zarówno ich patomechanizm, jak i diagnostykę oraz wsparcie żywieniowe. Z tego względu jest świetną pozycją dla studentów dietetyki klinicznej, którzy często współpracować będą z lekarzami i diagnostami laboratoryjnymi.