Dietetyka

Czym jest dietetyka?

Dietetyka jest nauką mieszczącą się w kręgu nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii i bromatologii. Zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, edukacją żywieniową, oceną stanu odżywienia, prewencją chorób dietozależnych, kontrolą jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,  psychologią żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznymi podstawami żywienia, oraz technologią gastronomiczną.

Odkryj ponad 3000 artykułów dietetycznych na dietetycy.org.pl:

DIETETYKA KLINICZNA

DIETETYKA SPORTOWA

#DIETETYKABYME