Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka — Helena Ciborowska, Artur Ciborowski

Avatar photo
dietetyka ciborowscy

Wybór podręcznika akademickiego to często niełatwa decyzja. Wraz z rozwojem nauki zmieniają się wytyczne, zalecenia czy standardy. Część informacji wymaga też aktualizacji, by być w zgodzie z postępem wiedzy w danej dziedzinie. Podstawy z danej dziedziny jednak przeważnie są ugruntowane i sporadycznie podlegają rewolucyjnym zmianom. Tak jest też w przypadku zasad żywienia człowieka.

Tytuł: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka
Autor: Helena Ciborowska, Artur Ciborowski
Wydawnictwo: PZWL
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 720

Dietetyka — nowa edycja

Podręcznik „Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka” to bez wątpienia abecadło skierowane do każdego studenta dietetyki. Z tego kompleksowego opracowania skorzystają także adepci medycyny, pielęgniarstwa czy technologii żywności. Książka Heleny i Artura Ciborowskich jest napisana na podstawie wcześniejszego wydania tego tytułu. Do tej pory można było skorzystać z poprzedniego, cieszącego się nieustannym zainteresowaniem wydania, o którym pisaliśmy tutaj.

Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka” to jedno z najbardziej kompleksowych opracowań z dziedziny, dostępne na krajowym rynku. Autorzy podzielili treść publikacji na 4 części:

  • Podstawy żywienia człowieka z elementami biochemii
  • Klasyfikacja i charakterystyka diet
  • Żywienie w wybranych chorobach
  • Żywienie dzieci zdrowych i chorych

Każda z części zawiera niezwykle rozbudowane rozdziały. Autorzy przeprowadzili czytelnika stopniowo przez procesy energetyczne i gospodarkę wodną organizmu. Omówili makroskładniki, witaminy, składniki mineralne. Opisali pojęcie oraz zasady korzystania z Norm Żywienia Człowieka podobnie jak zasady planowania i oceny żywienia.

W kolejnej części „Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka” Helena i Artur Ciborowscy wytłumaczyli, jak należy klasyfikować diety i omówili kilkanaście ich rodzajów. Następnie zebrali wiadomości dotyczące żywienia w kilkudziesięciu jednostkach chorobowych. Ten fragment publikacji docenią przede wszystkim dietetycy kliniczni pracujący na oddziałach szpitalnych. Znajdą tu zasady postępowania żywieniowego z pacjentami po zabiegach chirurgicznych, ale także tych leczonych ambulatoryjnie. Ostatni rozdział autorzy poświęcili zagadnieniu żywienia dzieci, tych zdrowych, ale też tych wymagających specjalistycznego leczenia i żywienia na oddziałach pediatrycznych.

Ważne aktualizacje

W publikacji autorzy uwzględnili najnowsze „Normy żywienia dla populacji Polski” opracowane przez NIZP-PZH w 2020 roku. Co ważne, zaktualizowali także dostępne na rynku preparaty do leczenia żywieniowego enteralnego i parenteralnego oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowane w żywieniu niemowląt i dzieci.

Wskazówki dotyczące postępowania żywieniowego w cukrzycy oaz innych chorobach dietozależnych opracowali według najnowszych wytycznych towarzystw medycznych. Wartości odżywcze wszystkich opracowanych w „Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka” diet autorzy obliczyli z najnowszych Tabel Składu i Wartości Odżywczej.

Zobacz również

Podręcznik został napisany przystępnym, choć bardzo fachowym językiem. Młodzi adepci dietetyki znajdą tu usystematyzowane informacje, klarownie objaśnione pojęcia. Naukę ułatwią liczne tabele, wykresy, zestawienia porównawcze, wypunktowania czy wytłuszczenia najważniejszych wiadomości.

Podsumowanie

Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka” to przyjazne czytelnikowi kompendium najaktualniejszej wiedzy z dziedziny. Książka powinna stać się obowiązkową lekturą studentów dietetyki i nauk pokrewnych. Może także stanowić istotne uzupełnienie lub powtórzenie wiadomości absolwentów, którzy chcieliby rozwiać niektóre wątpliwości, które mogą nasunąć się podczas pracy z pacjentem w gabinecie dietetycznym.

Pozycja definitywnie z tych must-have!