Jaki wpływ wywarł lockdown na osoby z zaburzeniami odżywiania

Avatar photo
lockdown

Badanie, które ukazało się w Journal of Eating Disorders, zwiększa świadomość szkodliwego wpływu pandemii na zdrowie psychiczne ludzi.

Nowe dane wskazują, że osoby z zaburzeniami odżywiania w wywiadzie doświadczyły znaczących negatywnych skutków podczas kwarantanny.

Nadzwyczajne środki i dystans społeczny

COVID-19 to choroba, która spowodowała hospitalizację setki tysięcy ludzi na całym świecie oraz znaczną liczbę zgonów. Warto jednak zwrócić uwagę, że pandemia i środki nadzwyczajne przedsięwzięte przez rząd wywarły znaczący wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. Aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19, rządy na całym świecie wprowadziły metody obejmujące pewien stopień dystansu fizycznego.

Chociaż lockdown miał kluczowe znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby, był również głęboko destrukcyjny dla jednostek i społeczeństwa. Co więcej, pandemia negatywnie wpłynęła na ogólny stan zdrowia psychicznego ludzi.

home office
Wavebreak Media Ltd / 123RF

Artykuł opublikowany w czasopiśmie The Lancet wykazał, że w Wielkiej Brytanii zdrowie psychiczne ludzi było ogólnie gorsze podczas pandemii niż wcześniej. Autorzy odkryli, że szczególnie dotknięci zostali młodzi ludzie, kobiety i osoby mieszkające z małymi dziećmi.

Wpływ na osoby z zaburzeniami odżywiania

Badanie opublikowane w Journal of Eating Disorders miało za zadanie ocenić wpływ pandemii na osoby chorujące na zaburzenia odżywiania, takie jak: anoreksja, bulimia oraz napadowe objadanie się.

Badanie

Na początku kwietnia, 2 tygodnie po wprowadzeniu dystansu społecznego w Wielkiej Brytanii, badacze zwerbowali 129 osoby za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby wzięły udział w ankiecie. Uczestnicy musieli być mieszkańcami Wielkiej Brytanii w wieku powyżej 16 lat z zaburzeniami odżywiania w wywiadzie – w tym podczas rekonwalescencji.

Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte i otwarte na temat społecznych skutków dystansu społecznego, korzystania przez respondenta z internetu, ćwiczeń i zachowań żywieniowych oraz ogólnego wpływu pandemii na zaburzenia odżywiania.

Pogorszenie zaburzeń wśród 87% respondentów

Po analizie ankiet badacze stwierdzili pogorszenie objawów zaburzeń odżywiania 87% respondentów. Dodatkowo, ponad 30% grupy badanej zgłosiło, że ich objawy były znacznie gorsze. Respondenci oznajmili, że pandemia miała istotnie negatywny wpływ na ich samopoczucie psychiczne. Zgłosili, że czują mniejsze wsparcie i kontrolę, natomiast większą izolację społeczną.

zaburzenia odżywiania
Katarzyna Białasiewicz / 123RF

Co wpływało na tak znaczące pogorszenie wyników?

Badacze stwierdzili, że kluczowe czynniki wpływające na pogorszenie stanu zdrowia to:

Zobacz również
mitochondria

  • zmiany w codziennej rutynie;
  • sytuacja życiowa;
  • możliwość dostępu do leczenia;
  • relacje z jedzeniem;
  • ilość czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi;
  • ilość podjętej aktywności fizycznej;
  • ilość czasu poświęconego na używanie technologii.

Wnioski

Naukowcy uważają, że analiza danych jasno wskazuje na wartość wsparcia społecznego w zmniejszaniu stresu. Podkreślają również negatywny wpływ długotrwałego wpływu izolacji na osoby z zaburzeniami odżywiania w wywiadzie.

Apel badaczy

Autorzy apelują do ekspertów, aby zwracali większą uwagę na minimalizowanie izolacji społecznej podczas podejmowanych przyszłych środków nadzwyczajnych oraz tworzenie komunikatów dotyczących ćwiczeń i odżywiania, które są przyjazne dla osób z zaburzeniami odżywiania.

Naukowcy sugerują również, że należy udostępnić odpowiednie środki, aby pomóc tej grupie osób w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pandemii.

Na podstawie: Medical News Today, People with eating disorders negatively affected by lockdown, dostęp: 23.10.2020