Konsultacja dietetyczna świadczeniem gwarantowanym POZ? Jest projekt rozporządzenia

Avatar photo
poz dietetyk

Na stronach rządowych ukazał się dzisiaj projekt rozporządzenia dotyczący gwarantowanych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej – LINK. Obecnie projekt został przekazany do konsultacji publicznych – zatem prawdopodobne są zmiany. Planowany termin wdrożenia to 1 października 2022 roku. Co ważne dla naszych czytelników – pojawił się w projekcie pomysł dodania konsultacji dietetycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Jak zapewne pamiętają nasi czytelnicy pomysł włączenia dietetyków do zespołu POZ pojawił się już w roku 2016 – pisaliśmy o tym tutaj. Obecnie równolegle trwają także prace nad rozporządzeniem w sprawie regulacji zawodu między innymi dietetyka, które pojawiły się na początku roku. Według informacji Ministerstwa Zdrowia powinniśmy się spodziewać uchwalenia go jesienią tego roku. Więcej informacji tutaj.

Co znajdziemy w projekcie rozporządzenia?

W paragrafie 4 czytamy, że w pakiecie bezpłatnych świadczeń mają się znaleźć odtąd konsultacje: lekarza specjalisty, dietetyczne oraz porady edukacyjne, w przypadku świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 7. W uzasadnieniu zmian znaleźć można komentarz, że taka porada będzie szczególnie cenna w przypadku pacjentów z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

W przypisach dodatkowo prawodawca uszczegółowił, na czym polega porada dietetyczna:

Zobacz również

Konsultacja dietetyczna – wynikająca z Indywidualnego Planu Opieki Medycznej ma na celu opracowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych na podstawie analizy dietetycznej, wskazaniu popełnianych błędów i nauce ich eliminowania, a także opracowanie planu interwencji dietetycznej i jego kontroli; realizowana przez dietetyka o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20.lipca 2011
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359).

Link do rozporządzenia z 2011 roku, o którym mowa powyżej – tutaj.