Niedobór witaminy C w ciąży a wpływ na dziecko

Avatar photo
niedobór witaminy c w ciąży

Niedobór witaminy C u matek w czasie ciąży może nieść poważne konsekwencje dla rozwoju centralnego układu nerwowego płodu. Gdy dojdzie już do uszkodzenia mózgu płodu nie można go cofnąć przez podaż preparatów zawierających tą witaminę po urodzeniu. Udowodniły to badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Kopenhadze opublikowane w czasopiśmie naukowym PLOS ONE.

Badania populacyjne podają, że około  10-20 % osób dorosłych z krajów rozwiniętych cierpi z powodu niedoborów witaminy C. Dlatego też kobiety ciężarne powinny dokładnie przemyśleć konsekwencje zdrowotne wynikające z  pominięcia dziennej dawki tej witaminy.

Zdaniem profesora Jensa Lykkesfeldta nawet niewielki deficyt witaminy C, rzędu 10-15% u ciężarnej może znacząco wpływać na prawidłowy rozwój hipokampu u płodu będącego strukturą odpowiedzialną za funkcje poznawcze i pamięć. Wnioski te naukowiec oparł o prowadzone przez siebie badania na zwierzętach a dokładnie na ciężarnych świnkach morskich i ich młodych. Dobór takiego modelu zwierzęcego został uzasadniony tym, iż świnki morskie jak I ludzie nie mogą syntetyzować endogennej witaminy C którą czerpią wyłącznie z pożywienia.

Uważa się, że organizm matki chroni ciało dziecka, zazwyczaj pomiędzy matką a dzieckiem zachowany jest selektywny transport składników odżywczych potrzebnych dziecku. W świetle obecnej wiedzy okazuje się że wydajność tego transportu może być ograniczana przez niedobór witaminy C w organizmie matki. Dlatego też niezwykle istotne jest dalsze zgłębianie tego problemu który potencjalnie może zagrażać prawidłowemu rozwojowi młodego organizmu uważa Jens Lykkesfeldt.

Za późno na działanie gdy szkoda już powstała.

Wyniki najnowszych badań podkreślają znaczenie stylu życia matki oraz stanu odżywienia jej organizmu w czasie ciąży. Dotyczy to również działań prewencyjnych czynionych w niewłaściwym czasie tzn po urodzeniu dziecka ale w momencie, gdy doszło już do uszkodzeń mózgu w czasie życia  płodowego, w konsekwencji zbyt niskiej podaży witaminy C u ciężarnej.

W eksperymencie na świnkach morskich nowo narodzone osobniki które przyszły na świat z matek niedostatecznie odżywionych witaminą C podzielono na 2 grupy z której jedna otrzymywała suplement witaminy C.  Gdy świnki osiągnęły wiek 2 miesięcy – co odpowiada wiekowi nastoletniemu u ludzi- nie odnotowano poprawy w stanie zdrowia w grupie zwierząt którym podawana byłą suplementacja.

Naukowcy pracują obecnie nad określeniem w jak wczesnym stadium ciąży deficyty witaminy C powodują zaburzenia rozwoju mózgu u zwierząt. Wstępne wyniki badań na płodach świnek będących w 2 i 3 trymestrze ciąży dowodzą o wcześniejszym wpływie niedoborów witaminy C u zwierząt. W przyszłości długotrwałe badania na modelu zwierzęcym będą mogły być odniesione do zilustrowania tego problemu w populacji ludzkiej.

Zobacz również
dieta śródziemnomorska

Możliwe jest że niektóre grupy są znacznie bardziej wrażliwe na deficyt witaminy C. Osoby o niskim statusie ekonomicznym, odżywiające się w sposób niewłaściwy często cierpią z powodu deficytu tej witaminy. U matek wywodzących się z tej grupy wzrasta ryzyko urodzenia dzieci z upośledzoną zdolnością zapamiętywania. Dzieci te mogą w późniejszym wieku wykazywać trudności w uczeniu się co w konsekwencji negatywnie wpływa na możliwości osiągnięcia wykształcenia a co za tym idzie lepszego statusu społeczno-ekonomicznego w przyszłości.

Naukowiec podkreśla znaczenie urozmaiconej diety u kobiet ciężarnych, unikania palenia papierosów oraz stosowania farmakologicznych preparatów witaminowych dzięki którym ryzyko niedoboru witaminy C maleje.

Publikacja naukowa dostępna na: PLOS ONE