Niedobór witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2

Avatar photo
witamina d niedobór a cukrzyca

Obecnie cukrzyca typu 2 i zaburzenia pracy tarczycy to częsty problem pojawiający się w społeczeństwie. W gabinetach dietetycznych nie brak pacjentów, którzy  skarżą się na dolegliwości związane z tymi chorobami.

Wykazano, że cukrzyca zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zaburza funkcjonowanie tarczycy. Jednak kontrola glikemii i utrzymywanie prawidłowych jej wartości zapobiega wielu powikłaniom.

Wpływ niedoboru witaminy D na ryzyko zaburzeń pracy tarczycy u pacjentów z cukrzycą typu2

Badacze zastanawiali się czy niskie stężenie witaminy D zwiększa ryzyko chorób tarczycy u osób z cukrzycą typu 2.

Przeprowadzono badanie, w którym  wytypowano dwie grupy- kontrolną i badawczą. Grupa kontrolna składała się z 546 osób,  u których wartości glikemii na czczo były prawidłowe, a  hemoglobina glikowana nie przekraczała 6,5%. Ponadto takie osoby nie przyjmowały leków przeciwcukrzycowych.

Do grupy badanej przydzielono także 546 osób, jednak były to osoby z rozpoznaną cukrzycą, których dwukrotna glikemia na czczo wynosiła powyżej 7 mmol/l lub glikemia poposiłkowa w 120 minucie była wyższa niż 11,1mmol/l.

Dodatkowo pacjenci zostali podzieleni, podczas badania poziomu witaminy D na dwie grupy – z niedoborem witaminy D, w których wartość 25(OH)D była niższa niż 20ng/ml i na osoby z wystarczającym poziomem – powyżej 20ng/ml.*

Wyniki badania:

Badania wykazują, że osoby z grupy badanej miały niższy poziom witaminy D, hemoglobiny, magnezu, potasu, wapnia i fosforu.

Charakteryzowały się wyższym poziomem cholesterolu całkowitego, LDL i triglicerydów, a niższym HDL. Dodatkowo potwierdzono, że poziom TSH był znacznie niższy w porównaniu z grupa kontrolą.

Warto dodać, że po przeprowadzeniu wywiadu, osoby z cukrzycą typu 2 cechowały się niższą aktywnością fizyczną oraz większym odsetkiem osób z nieprawidłową masa ciała w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Dodatkowo wśród diabetyków była większa liczba osób palących.

Zrobiono także porównanie 4 grup pacjentów z cukrzycą typu 2 i zdrowych, którzy różnili się zawartością witaminy D w organizmie oraz występowaniem lub brakiem guzka tarczycowego.

Wyniki wyszły takie same: wskazujące, że u pacjentów z cukrzycą typu 2, niedoborem witaminy D i występowaniem guzka tarczycowego, parametry są o wiele gorsze niż u pacjentów z wystarczającym poziomem witaminy D i bez zaburzeń pracy tarczycy.

Wnioski

Badanie pokazuje, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko chorób tarczycy i powoduje pogorszenie parametrów krwi u pacjentów z cukrzycą typu2. Zarówno cukrzyca typu 2 jak i zaburzenia pracy tarczycy były skorelowane z niedoborem witaminy D.

Zobacz również
niedoczynność tarczycy odchudzanie

Utrzymywanie prawidłowych wartości witaminy D w organizmie może mieć prewencyjne znaczenie w zapobieganiu występowania chorób tarczycy.

Warto tez dodać, że nowotwory tarczycy pojawiają się znacznie częściej u osób z cukrzycą typu 2, otyłością i brakiem aktywności fizycznej. Może to być powiązane z podwyższonym poziomem HbA1C, zespołem metabolicznym, złymi nawykami żywieniowymi.

Podsumowanie

Dlatego niezwykle ważne, aby pacjenci z cukrzycą typu 2, wykonywali badanie sprawdzające poziom witaminy D i w razie niedoborów, po konsultacji z lekarzem i doborem odpowiedniej dawki, suplementowali ją szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

*wartości referencyjne na stężenie 23OHD w surowicy w Polsce są inne i podaje się zakres od 30-80ng/ml

Źródła:

  1. Bener A., Ozdenkaya Y., Abdulla O.A.A. Al-Hamaq, Barisik C.C., Ozturk M.; Low Vitamin D Deficiency Associated With Thyroid Disease Among Type 2 Diabetic Mellitus Patients, J Clin Med Res. 2018;10(9):707-714
  2. Bułdak Ł., Bołdys A.; Interpretacja wyników badań laboratoryjnych,