Orzechy a choroby sercowo-naczyniowe

Avatar photo
orzechy

Regularne spożywanie orzechów związane z niższym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych

Według badań opublikowanych w „Journal of the American College of Cardiology” osoby, którzy regularnie jedzą orzechy (w tym m.in. orzeszki ziemne, orzechy drzewne), wykazują się mniejszym ryzykiem zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe oraz chorobę wieńcową niż osoby, które spożywają orzechy sporadycznie lub nie konsumują ich w ogóle. Jest to dotychczas największe badanie dotyczące związku częstości spożycia orzechów  a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych.

Podczas, gdy wiele wcześniejszych badań skupiało się na konsumpcji orzechów ogółem, naukowcy w poniższym badaniu dokonali analizy różnych rodzajów orzechów (uwzględniając także masło orzechowe).  Orzeszki ziemne zostały uwzględnione, ponieważ mają podobny profil kwasów tłuszczowych i składników odżywczych, co inne orzechy.

Charakterystyka oraz wyniki badania:

W badaniu przeanalizowano dane na temat ponad 210 000 osób na przestrzeni 32 lat (osoby rekrutowane do badań:  Nurses’ Health Study,  Nurses’ Health Study II oraz Health Professionals Follow-up Study). Uwzględniono informacje na temat chorób przebytych, stylu życia i ogólnego stanu zdrowia. Dane były gromadzone za pomocą kwestionariuszy, wypełnianych samodzielnie co dwa lata. Naukowcy udokumentowali 14136 przypadków chorób sercowo-naczyniowych, w tym 8390 przypadków choroby niedokrwiennej serca i 5910 przypadków udaru.

W badaniu stwierdzono zależność między całkowitym spożyciem orzechów a ryzykiem występowania choroby sercowo-naczyniowej i choroby niedokrwiennej serca. Ponadto, analizując spożycie poszczególnych orzechów, konsumpcja orzechów włoskich jeden lub więcej razy w tygodniu wiązała się z 19 % obniżeniem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i 21 % obniżeniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Uczestnicy, którzy dwa lub więcej razy w tygodniu spożywali orzeszki ziemne lub orzechy, mieli odpowiednio 13% i 15% mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz odpowiednio 15% i 23% mniejsze ryzyko choroby niedokrwiennej serca w porównaniu do tych, którzy w ogóle nie spożywali orzechów.

Uczestnicy badania, którzy spożywali pięć lub więcej porcji orzechów tygodniowo, mieli o 14% niższe ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych i o 20% niższe ryzyko występowania choroby wieńcowej niż uczestnicy, którzy nie spożywali orzechów w ogóle. Wyniki były podobne przy analizie spożycia orzechów drzewnych oraz orzeszków ziemnych oddzielnie. Naukowcy nie znaleźli żadnego dowodu na związek między spożyciem orzechów ogółem i ryzykiem udaru. Jednak wysokie spożycie orzeszków ziemnych i orzechów włoskich (analizowane oddzielnie) wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka występowania udaru.

Zobacz również
migdały miska

Wyniki badań mogą posłużyć jako udowodnienie zasadności zaleceń zwiększonego spożycia różnego rodzaju orzechów w zwyczajowej diecie.

Źródło:

Marta Guasch-Ferré, Xiaoran Liu, Vasanti S. Malik, Qi Sun, Walter C. Willett, JoAnn E. Manson, Kathryn M. Rexrode, Yanping Li, Frank B. Hu, Shilpa N. Bhupathiraju. Nut Consumption and Risk of Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology, 2017; 70 (20)