Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej – sprawozdanie

21 października w Katowicach odbyła się pierwsza Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej, w której uczestniczyło około 200 osób.

(patronat medialny dietetycy.org.pl)

Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej 2017

Przedstawiono dziewięć tematów opracowanych przez wybitnych specjalistów różnych zawodów medycznych i nauk pokrewnych.

Pierwszy prelegent – dr Łukasz Chajec, zaprezentował wykład pt.: ”Tkanka tłuszczowa: wróg czy przyjaciel? – budowa tkanki tłuszczowej i jej rola w regulacji przemian metabolicznych w organizmie człowieka”.  Na wykładzie zostały szczegółowo omówione funkcje adipokin tj. np.: regulacja procesów łaknienia, podtrzymanie glikemii podczas głodu, utrzymanie równowagi energetycznej ustroju, metabolizm glukozy i lipidów.

Specjalista związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu – dr n. med. Agnieszka Witkowska, wygłosiła wykład pt.: Insulinooporność – strategia przetrwania, która stała się chorobą”. Przedstawione zostały zalecenia i strategie związane z kompleksowym leczeniem zaburzeń metabolicznych, ze zmianą stylu  życia, oraz leczeniem farmakologicznym.

Lekarz Natalia Ukleja-Sokołowska, wygłosiła na konferencji wykład pt.: Czy choroby alergiczne sprzyjają otyłości? A może to nieprawidłowa dieta powoduje alergię?”.  Uczestnicy dowiedzieli się m.in.,  że aktualnie wyodrębnia się charakterystyczny fenotyp astmy związanej z otyłością, a utrata masy ciała poprawia kontrolę tej choroby.

Dietetyk, dr Emilia Korek zaprezentowała wykład pt.: Praktyczne aspekty neurohormonalnej regulacji pobierania pokarmu.”  Pani doktor dostarczyła uczestnikom wiedzy, na temat czynników żywieniowych zaangażowanych w procesy poboru energii, które powinny stać się podstawą do opracowywania zaleceń dietetycznych dla klientów/pacjentów.

Prelegent – dr hab. n. med. Paweł Matusik, opracował i przedstawił temat pt.: Otyłość wtórna u dzieci i młodzieży – fakty i mity”. Na wykładzie została usystematyzowana wiedza na temat wtórnych przyczyn otyłości u dzieci i młodzieży. Omówiono czynniki genetyczne, epigenetyczne mające związek z rozwojem otyłości wtórnej. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć zdjęcia obrazujące sylwetkę przed jak i po leczeniu pacjentki chorującej na zespół Cushinga.

Podczas szkolenia, dr inż. Agata Gaździńska zaprezentowała wykład pt.: Rola dietetyka w opiece nad chorymi leczonymi bariatrycznie.”  Rola dietetyka jest niezbędna w celu uzyskania trwałych, korzystnych zmian w sposobie żywienia pacjentów po operacjach bariatrycznych. Pani doktor przedstawiła najczęstsze niedobory żywieniowe chorych po operacjach bariatrycznych oraz przedstawiła modyfikacje żywieniowe mające ogromny wpływ w tej chorobie.

Dr hab. n. med. Beata Berger-Czop, przedstawiła temat pt.: ”Schorzenia tkanki tłuszczowej imitujące otyłość.” Omówione zostały lipodystrofie, czyli zespoły redystrybucji tkanki tłuszczowej, które polegają na utracie lub braku podskórnej tkanki tłuszczowej. Zmiany te, często prowadzą do patologicznego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w innej okolicy, co może imitować otyłość.

Dr Jagoda Różycka wygłosiła temat pt.: „Zmiana zachowań żywieniowych u osób z otyłością i współwystępującymi przewlekłymi chorobami dietozależnymi.” Pani doktor dała do zrozumienia, że dla wypracowania długotrwałych i skutecznych efektów z pacjentami wielochorobowymi, konieczne jest uwzględnienie złożoności problemów wynikających z postrzegania każdej z chorób osobno.

Magister pielęgniarstwa – Aneta Trzcińska, zaprezentowała temat pt.:Nadwaga i otyłość – konsekwencje pracy zmianowej.”  Praca zmianowa w niestandardowych godzinach, zmusza do zmiany godzin snu, skrócenia jego czasu bądź całkowitej deprywacji snu, co za tym idzie – powoduje szereg negatywnych skutków psychozdrowotnych u tych osób. Negatywne skutki grupy osób  pracujących w trybie zmianowym, dotyczą także masy ciała.

Zobacz fotorelację

Poza wspaniałymi wykładami, uczestnicy mogli skorzystać z serwisu kawowego, a także można było spożyć pyszne przekąski (kanapki, świeże owoce) i pożywny obiad. Catering w swojej usłudze oferował także posiłek bezglutenowy.