Styl życia a występowanie nowotworów

Styl życia, który łączy przestrzeganie zasad zdrowej diety ze wzmożoną aktywnością fizyczną oraz spożywaniem alkoholu na niskim poziomie wiązał się ze zmniejszonym ogólnym ryzykiem występowania nowotworu, a także z mniejszym ryzykiem raka piersi, prostaty i jelita grubego.

zdrowy styl życia

Izflzf / 123RF

Zalecenia związane ze stylem życia

Światowy Fundusz Badań Nad Rakiem/Amerykański Instytut Badań nad Rakiem (ang. World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research – WCRF/AICR) oszacował, że w krajach rozwiniętych można uniknąć około 35% przypadków raka piersi i 45% nowotworów jelita grubego dzięki lepszemu przestrzeganiu zaleceń żywieniowych.

O badaniu

W poniższym badaniu posłużono się: „The WCRF/AICR score”; „The Alternate Healthy Eating Index”, „The French Nutrition and Health Program-Guidelines Score”, oraz dodatkowo stosunkowo nowym indeksem „The score MEDI-LITE”, który ocenia stopień zbieżności prowadzonego sposobu żywienia z dietą śródziemnomorską. Naukowcy odkryli, że wszystkie powyższe wiązały się z pewnym ograniczonym ryzykiem, ale zalecenia WCRF/AICR, opracowane specjalnie z myślą o prewencji nowotworów, miały najsilniejszy związek ze zmniejszonym ryzykiem występowania raka.

Charakterystyka badania

Aby zbadać zależności pomiędzy czterema wskaźnikami żywieniowymi a ryzykiem zachorowania na raka, naukowcy analizowali dane z badania „NutriNet-Santé”, rozpoczętego w 2009 r. Badanie to obejmowało 41543 uczestników w wieku 40 lat oraz starszych, u których przed włączeniem do badania nie zdiagnozowano raka. Uczestnicy wypełniali internetowe wywiady żywieniowe co sześć miesięcy, w których opisywali wszelką  żywność i napoje spożywane w ciągu 24 godzin. Naukowcy następnie obliczyli wynik do każdego z czterech wskaźników żywieniowych użytych w badaniu.

Przeczytaj także na dietetycy.org.pl:  Wpływ diety na zdrowie pacjentów chorujących na nowotwory głowy i szyi

Od maja 2009 r. do 1 stycznia 2017 r. zdiagnozowano 1 489 przypadków nowotworów wśród uczestników badania, w tym 488 przypadków raka piersi, 222 raka prostaty i 118 raka jelita grubego. Naukowcy wykorzystali wielowymiarowe modele proporcjonalnego hazardu Coxa, aby scharakteryzować związki pomiędzy każdym wynikiem żywieniowym a ryzykiem zachorowania na raka. Badanie wykazało, że jednopunktowy wzrost wyniku WCRF/AICR wiązał się z 12%-owym zmniejszeniem całkowitego ryzyka zachorowania na raka; 14 %-owym zmniejszeniem ryzyka raka piersi i 12 %-owym zmniejszenie ryzyka raka prostaty.

Spójność z innymi wskaźnikami wiązała się również ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka, ale indeks WCRF/AICR wykazał się najlepszymi wynikami. Z tego powodu, a także dlatego, że pozostałe trzy zalecenia żywieniowe nie zostały zaprojektowane specjalnie w celu prewencji raka, badacze przeprowadzili dalszą analizę wyników WCRF/AICR, wyłączając niektóre składniki w celu oceny względnego znaczenia każdego z nich. Na przykład przeciwutleniacze z owoców i warzyw mogą przyczyniać się do przeciwdziałania niektórym oksydacyjnym uszkodzeniom DNA powodowanym przez spożywanie czerwonego mięso i przetworzonych produktów mięsnych, a ćwiczenia fizyczne mogą przyczyniać się do obniżenia wartości ciśnienia krwi, częściowo przeciwdziałając skutkom wysokiej zawartości sodu w wielu produktach. Więc podkreślano rolę ogólnego zdrowego stylu życia – odżywiania i aktywności fizycznej oraz unikania alkoholu – w profilaktyce nowotworów.  Zalecenia WCRF/AICR dotyczące ograniczania konsumpcji alkoholu najprawdopodobniej przyczyniło się do roli tych wzorców żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka. Stwierdzono, że odkrycia w tym badaniu pogłębiają poprzednie sugerujące, że alkohol jest czynnikiem ryzyka wielu nowotworów.

Przeczytaj także na dietetycy.org.pl:  Dieta a choroba nowotworowa

W swoim ostatnim raporcie WCRF donosi, że obecnie istnieją przekonujące dowody na to, że spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia raka sromu i gardła, przełyku, wątroby i jelita grubego oraz raka piersi u kobiet w wieku pomenopauzalnym, a także widoczne są również powiązania z występowaniem raka żołądka i piersi u kobiet w wieku przedmenopauzalnym.

Ograniczenia badania były następujące: badanie opierało się na uczestnictwie wolontariuszy, w przeważającej ilości kobiet, a także osób o zachowaniach prozdrowotnych oraz tych o wyższym poziomie społeczno-ekonomicznym i edukacyjnym. W rezultacie niektóre niezdrowe zachowania mogły być niedostatecznie reprezentowane.

Źródło: Céline Lavalette, Moufidath Adjibade, Bernard Srour, Laury Sellem, Thibault Fiolet, Serge Hercberg, Paule Latino-Martel, Philippine Fassier, Mélanie Deschasaux, Emmanuelle Kesse-Guyot, Mathilde Touvier. Cancer-Specific and General Nutritional Scores and Cancer Risk: Results from the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Cancer Research, 2018

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Małgorzata Wilkowska

Absolwentka WSR w Warszawie na kierunku dietetyka, obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresowania: psychodietetyka, dietetyka kliniczna, dietetyka pediatryczna oraz edukacja żywieniowa.