Terapia Transferowa Mikrobiota – czy może wpłynąć na poprawę objawów zaburzeń dzieci z ASD?

Avatar photo
terapia transferowa mikrobiota
terapia transferowa mikrobiota
pixabay, cc0

Czy Terapia Transferowa Mikrobiota może wpłynąć na poprawę objawów zaburzeń dzieci z ASD?

W przypadku pacjentów z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD) zmagamy się z dodatkowymi chorobami współwystępującymi, między innymi z objawami ze strony przewodu pokarmowego (GI). Wiele badań wykazało u pacjentów z ASD zmiany w składzie mikroflory kału oraz produktach metabolizmu mikrobiomu jelita. Poprzez mikrobiom/mikrobiotę rozumiemy organizmy, które zasiedlają nasze jelita, tworząc swoisty ekosystem. Jest on bardzo istotny, ma wpływ na zachowania społeczne i rozwój mózgu poprzez neuroimmunologiczne, neuroendokrynne oraz autoimmunologiczne układy nerwowe. Dysfunkcyjny, zaburzony mikrobiom związany jest z szeregiem chorób między innymi zapaleniem jelit (IBD), zaburzeniami nastroju i ASD.

W przypadku zaburzeń spektrum autyzmu (ASD) mamy do czynienia ze złożonymi neurobiologicznymi zaburzeniami zakłócającymi komunikację i interakcje społeczne. Prowadzą one do powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców funkcjonowania jednostki i funkcjonowania jej w społeczeństwie. Kładzie się nacisk na badania nad owymi zaburzeniami. Niemniej jednak dotychczasowe badania wykazują istotny związek zaburzeń mikroflory jelitowej, częstym występowaniem problemów żołądkowo-jelitowych (GI), a stopniem nasilenia ASD.

Wyniki najnowszych badań sugerują, że metoda MTT jest dobrze tolerowana jak i bezpieczna dla dzieci z ASD, szczególnie zwrócono uwagę na przedział wiekowy 7-16 lat.

Zobacz również
kontroluj poziom żelaza

Sama terapia objęła 2-tygodniowe leczenie antybiotykami, oczyszczanie jelit oraz FMT, czyli przeszczep drobnoustrojowy. Terapie były ogólnie dobrze tolerowane przez dzieci objęte badaniem. Przyjęta skala przez badaczy wykazała zmniejszenie objawów na poziomie 80%. Doszło do poprawy pracy układu pokarmowego, ustąpiły dysfunkcje: zaparcia, bóle brzucha, niestrawności, biegunki. Tym samym doszło do poprawy zachowawczych objawów ASD, które utrzymały się do ośmiu tygodni. Na uwagę zasługuje  różnorodność i obfitość bakterii po MTT.

Wyniki badań są obiecujące, jednak badanie powinno być  interpretowane oraz postrzegane jako wstępne. Niemniej jest to krok do kolejnych badań wartości MTT w leczeniu dzieci ASD.

Wykaz piśmiennictwa:

  1. Qinriu Li., Yang Han, Angel Belle C., Randi Hagerman, The Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorders. Front Cell Neurosci. 2017;11:120. [PUBMED]
  2. Dae-Wook Kang, James B. Adams, Ann C. Gregory, Thomas Borody, Lauren Chittick, Alessio Fasano, Alexander Khoruts, Elizabeth Geis, Juan Maldonado, Sharon McDonough-Means, Elena L. Pollard, Simon Roux, Michael J. Sadowsky , Karen Schwarzberg Lipson, Matthew B. Sullivan, J. Gregory Caporaso, Rosa Krajmalnik-Brown, Microbiota Transfer Therapy alters gut ecosystem and improves gastrointestinal and autism symptoms: an open-label study, 2017;5;10 [PUBMED]