To co jesz w pracy ma znaczenie – czyli wyniki nowego badania

Avatar photo
jedzenie w pracy

Nowe badanie w „American Journal of Preventive Medicine”, opublikowane przez Elsevier, wykazało, że pracownicy dużego szpitala miejskiego w USA, którzy w kafeterii wybierali najmniej zdrową żywność częściej niezdrowo jedli także poza pracą, mieli nadwagę lub otyłość oraz czynniki ryzyka cukrzycy i chorób układu krążenia w porównaniu z pracownikami, którzy dokonywali zdrowszych wyborów żywieniowych w pracy.

Wyniki te przyczyniają się do lepszego zrozumienia relacji zachowań żywieniowych w pracy z ogólną dietą i zdrowiem, a także mogą pomóc w kształtowaniu programów edukacyjnych w miejscu pracy, które zarówno wpłyną na długoterminowo na stan zdrowia.

Jedzenie w pracy MA znaczenie

Większość dorosłych osób spędza w pracy około połowy czasu swojej dziennej aktywności i spożywa w tym czasie żywność nabytą w pracy. Wzrasta ciągle także liczba osób z nadmierną masą ciała. Wcześniejsze badania wykazały, że otyłość przyczynia się do większej absencji, niższej wydajności w pracy i wyższych kosztów opieki zdrowotnej dla pracodawców. Wyniki tego badania mogą prowadzić do skuteczniejszych strategii zachęcających pracowników do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych i zmniejszania ryzyka występowania chorób przewlekłych.

Badanie

Uczestnikami badania było 602 pracowników szpitala Massachusetts General Hospital (średnia wieku 43,6 lat), którzy regularnie korzystali ze stołówek  i zostali zapisani do badania promocji zdrowia w 2016-2018 r. w ramach programu szpitala „Choose Well, Eat Well”. Okres obserwacji trwał 3 miesiące. Żywność i napoje w stołówkach szpitalnych miały etykiety „traffic lights”, które odpowiadają: zielony jako zdrowy wybór, żółty jako mniej zdrowy, a czerwony – niezdrowy. Zmodyfikowano także sposób ekspozycji żywności – zdrowe produkty znajdowały się na wysokości wzroku.  „Uproszczone strategie etykietowania dają możliwość edukowania pracowników bez ograniczania ich swobody wyboru” – jak komentują autorzy analizy.

Badanie jest przekrojową analizą zakupów żywności w miejscu pracy obejmującą dane kasowe, raporty dotyczące spożycia żywności z ankiet wypełnianych przez uczestników oraz wyniki podstawowych badań, dane o stanie zdrowia i informacje o przyjmowanych lekach. Korzystając z danych dotyczących zakupów w kafeteriach, badacze opracowali wskaźnik „Healthy Purchasing Score” (HPS) – określający w jakim stopniu podejmowane wybory żywieniowe były zdrowe. Badacze porównali HPS uczestników z jakością ich zwyczajowej diety (za pomocą ankiety internetowej i narzędzia opracowanego przez National Cancer Institute), a także danych na temat występowania otyłości, cukrzycy, a także wysokich wartości ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu we krwi.

Zobacz również
przekąski do biura

Podsumowanie

Analiza wykazała, że ​​pracownicy z najniższym HPS wykazywali najniższą ogólną jakość diety także poza pracą i mieli najwyższe ryzyko otyłości, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Źródło: Jessica L. McCurley, Douglas E. Levy, Eric B. Rimm, Emily D. Gelsomin, Emma M. Anderson, Jenny M. Sanford, Anne N. Thorndike. Association of Worksite Food Purchases and Employees’ Overall Dietary Quality and Health. American Journal of Preventive Medicine, 2019;