Wpływ lektyny wyekstrahowanej z roślin strączkowych – możliwość zapobiegania nowotworom

badania

Badania opublikowane w Journal of Food Science badają profil chemiczny i biologiczny lektyny, która została wyizolowana z japońskiej czerwonej fasoli (Canavalia gladiata , RSBs). To tropikalna wieloletnia roślina strączkowa. Naukowcy oczyścili lektynę RSB, dokonując oceny składu aminokwasów. Oceny dokonali także pod kątem wpływu lektyny na proliferację komórek czerniaka B16 w porównaniu z A (Con A), która jest lektyną pierwotnie uzyskaną z ziarniaka i uznana za potencjalny czynnik przeciwnowotworowy.

Naukowcy odkryli, że lektyna RSB wykazuje aktywność hemaglutynującą, swoistość dla erytrocytów myszy, owcy i królika oraz specyficzność dla mannozy, glukozy, d-mannozydu metylu i tyreoglobuliny, ale nie dla ramnozy. Wyniki wykazały również, że skład aminokwasowy i co najmniej część sekwencji aminokwasowej lektyny RSB były podobne do składu Con A. Dodatkowo, lektyny RSB i Con A wykazywały podobne poziomy odporności na ciepło i proteazy.

Wyniki wykazują, że RSB wywiera działanie immunomodulujące. Naukowcy doszli do wniosku, że „lektyna RSB ma potencjał do zastosowania w badaniach nad rakiem in vitro.” Ale zauważyli, że potrzebne są dalsze badania in vivo w celu zbadania przeciwnowotworowych i immunologicznych skutków lektyny RSB, gdy są stosowane jako składnik bioaktywny, a także czy regularne spożywanie nasion RSB zapewnia ochronny wpływ na nowotwory poprzez aktywację komórek związanych z odpornością.

Zobacz również
tydzień wege

Bibliografia:

IFT: Examining the cancer preventing potential of lectin from legumes