Wpływ suplementacji rybozydem nikotynamidu na zdrowie

Avatar photo
rybozyd nikotynamidu

Liczne badania na muszkach owocowych, gryzoniach czy ludziach wykazały, że ograniczanie ilości spożywanego pożywienia o ok. jedną trzecią może skutkować szeregiem korzyści zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet wydłużać życie.

Opublikowane w „Nature Communications” badanie naukowców z University of Colorado Boulder wskazuje, że gdy ludzie spożywają codziennie naturalny suplement diety – formę witaminy B3 – zwany rybozydem nikotynamidu (ang. nicotinamide riboside, NR), symuluje to ograniczanie kalorii.  Suplementacja wpływa także na poprawę ciśnienie i stan naczyń, zwłaszcza u osób z lekkim nadciśnieniem. Długotrwała suplementacja wykazała, że rybozyd nikotynamidu jest dobrze tolerowany i wydaje się aktywować te same szlaki, co restrykcje kaloryczne.

Badanie

W badaniu wzięło udział 24 szczupłych i zdrowych osób w wieku od 55 do 79 lat z obszaru Boulder. Połowa uczestników badania otrzymywała placebo przez sześć tygodni, a następnie przyjmowała 500 mg dwa razy na dobę dawkę chlorku nikotynoamido-rybozydu (NIAGEN). Druga połowa przyjmowała NR przez pierwsze sześć tygodni, a następnie placebo. Naukowcy pobrali próbki krwi i inne pomiary fizjologiczne pod koniec każdego etapu eksperymentu. Uczestnicy nie zgłaszali żadnych skutków ubocznych.

Wyniki

Naukowcy odkryli, że podaż dawki 1000 mg NR na dobę zwiększała poziom innego związku zwanego dinukleotydem nikotynamidoadeninowym (NAD +) aż o 60%. NAD + jest konieczny do aktywacji enzymów zwanych sirtuinami. Uznaje się, że to one w dużej mierze odpowiadają za korzystnie skutki ograniczania zawartości energetycznej diety. Badania sugerują, że jako ewolucyjny mechanizm przetrwania organizm zachowuje NAD +, gdy poddawany jest ograniczeniu kaloryczności diety. Jednak dopiero niedawno naukowcy zaczęli badać ideę uzupełniania tak zwanymi „prekursorami NAD +”, takimi jak NR, w celu sprawdzenia, czy sprzyja to zdrowemu starzeniu się.

Nowe badanie wykazało również, że u 13 osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem 1.stopnia (120-139/80-89 mmHg) skurczowe ciśnienie krwi było o około 10 punktów niższe po suplementacji NR. Spadek może przełożyć się na 25%-owe zmniejszenie ryzyka zawału serca. Jeśli ten zakres spadku ciśnienia skurczowego pod wpływem podaży NR potwierdzony w szerszym badaniu klinicznym, taki efekt może mieć szerokie implikacje biomedyczne.

Zobacz również
nadmiar wapnia badanie

Wnioski

Autorzy badania twierdzą, że takie związki naśladujące ograniczenie kaloryczności mogą stanowić dodatkową opcję – obok zmiany nawyków żywieniowych i włączenia aktywności fizycznej zalecanych obecnie – dla osób, których ciśnienie krwi nie jest jeszcze wystarczająco wysokie, aby rozpocząć leczenie farmakologiczne, ale które są nadal zagrożone atakiem serca. Badawcze podkreślają, że badanie było przeprowadzone na niewielkiej grupie i miało charakter pilotażowy.

Źródło: Christopher R. Martens, Blair A. Denman, Melissa R. Mazzo, Michael L. Armstrong, Nichole Reisdorph, Matthew B. Mcqueen, Michel Chonchol, Douglas R. Seals. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD in healthy middle-aged and older adults. Nature Communications, 2018;