Dieta bogata w sacharozę w porach aktywności – nowe badanie na szczurach

Avatar photo
dieta bogata w sacharozę

Siedzący tryb życia w połączeniu z dietą składającą się w dużej mierze z produktów wysoko przetworzonych doprowadził do częstego występowania wielu chorób, w tym cukrzycy, otyłości i nadciśnienia tętniczego, które znane są pod wspólną nazwą zespołu metabolicznego.

dieta bogata w sacharozę
choneschones / 123RF

Mimo licznych badań, wciąż pozostaje jeszcze wiele do odkrycia na temat złożonej zależności między czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i stylem życia a sposobami zapobiegania temu schorzeniu.

Sacharoza

Sacharoza to powszechnie występująca postać dwucukru składająca się z glukozy i fruktozy. Według obecnego stanu wiedzy wiadomo, że jej częste spożycie jest związane z takimi stanami, jak otyłość i nadciśnienie tętnicze.

W nowym artykule opublikowanym w „PLOS ONE” zespół badawczy z Nagoya University (Japonia) wykazał, że ograniczenie spożycia pokarmu bogatego w sacharozę u szczurów jedynie do części dnia, w której są aktywne, pozwala uniknąć wielu szkodliwych skutków nadmiernej podaży tego dwucukru.

Badanie

Zespół w badaniu wykorzystał 4 grupy gryzoni, karmiąc je dietą o wysokiej zawartości sacharozy lub dietą ze skrobią zamiast sacharozy. Pokarm był dostępny dla gryzoni całą dobę lub tylko wtedy, gdy szczury były aktywne.

Należy wziąć pod uwagę, że szczury prowadzą nocny tryb życia. Te cztery grupy przebadano pod różnym kątem: w tym masy ciała, poziomu lipidów we krwi, zawartości tłuszczu w wątrobie oraz ekspresji genów.

Wyniki pokazały, że gdy szczury miały dostęp do pokarmów bogatych w sacharozę tylko w nocy, kiedy były aktywne, ich stężenie lipidów we krwi, zawartość tłuszczu w wątrobie był niższy niż w grupie, w której taka karma była dostępna przez cały dzień, pomimo że obie grupy konsumowały pokarm w takich samych ilościach.

Zobacz również
strategie

Wyniki wskazywały również, że poprawa ta nie była spowodowana przez „efekt domina” dla ekspresji genów w metabolizmie tłuszczów, co wskazuje, że to czasowe ograniczenie podawania/pobierania pokarmów dawało korzystne efekty.

Odkrycia naukowców mogą być bardzo ważne w walce z otyłością i innymi chorobami związanymi ze stylem życia u ludzi. „Potencjalnie ograniczenie spożycia cukru do pory dnia, w której ludzie są najbardziej aktywni, może zmniejszyć wiele szkodliwych skutków nadmiernej konsumpcji sacharydów na całym świecie.” – jak komentują badacze.

Źródło: Shumin Sun, Fumiaki Hanzawa, Miki Umeki, Saiko Ikeda, Satoshi Mochizuki, Hiroaki Oda. Time-restricted feeding suppresses excess sucrose-induced plasma and liver lipid accumulation in rats. PLOS ONE, 2018; 13 (8)