Diety niskokaloryczne a choroby układu sercowo-naczyniowego

Avatar photo
choroby układu krwionośnego

Najnowsze wyniki badań zaprezentowane na konferencji CMR w Barcelonie (Hiszpania) sugerują, że pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni otrzymać poradę lekarską, zanim rozpoczną stosowanie diety niskokalorycznej, ponieważ niekontrolowane stosowanie powyższej diety w początkowej fazie może prowadzić do przejściowego pogorszenia czynności serca. Niska podaż energii (600-800 kcal/dobę) może być skuteczna w redukcji masy ciała, obniżaniu ciśnienia krwi oraz leczeniu cukrzycy. Jednak do tej pory nie badano jej wpływu na serce.

Wyniki badania

W badaniu wykorzystano obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w celu analizy wpływu diety o bardzo niskiej kaloryczności na funkcję serca i rozkład tłuszczu w jamie brzusznej, wątrobie i mięśniu sercowym. W badaniu udział wzięło 21 ochotników (15 kobiet i 6 mężczyzn).  Średni wiek badanych wynosił 52 lata, średni wskaźnik masy ciała (BMI) – 37 kg/m2. Uczestnicy stosowali dietę o bardzo niskiej kaloryczności od 600 do 800 kcal dziennie przez osiem tygodni. MRI wykonano na początku badania, a następnie po jednym i ośmiu tygodniach.

Po jednym tygodniu całkowita zawartość tkanki tłuszczowej, tłuszczu trzewnego i tłuszczu wątroby znacznie spadła – średnio o odpowiednio 6%, 11% i 42%. Towarzyszyła temu znaczna poprawa wrażliwości tkanek na insulinę, stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, glukozy na czczo i ciśnienia krwi. Jednak zawartość tłuszczu w sercu wzrosła o 44%. Było to związane z pogorszeniem czynności narządu, w tym zdolności serca do pompowania krwi.

Jednak po ośmiu tygodniach zawartość tłuszczu i funkcjonowanie serca poprawiły się, osiągając wartość nawet niższą niż przed rozpoczęciem stosowania diety. Także inne parametry, w tym poziom tłuszczu i cholesterolu, ulegały dalszej poprawie.  Potrzeba więcej badań, aby przeanalizować dokładnie wpływ diety niskokalorycznej na czynność serca. U osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego dieta niskokaloryczna w pierwszej fazie stosowania może przyczynić się na przykład do zaostrzenia objawów niewydolności serca, takich jak zadyszka lub zwiększenie ryzyka występowania arytmii.

Zobacz również
spalanie tłuszczu

Źródło:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180202123836.htm

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320816.php