EFSA po analizie nie ustala tolerowanego spożycia cukru: należy go minimalizować

Avatar photo
cukry efsa

Badacze z EFSA (European Food Safety Authority) podjęli się kompleksowej analizy bezpieczeństwa spożycia cukrów. Był to efekt wniosku, jaki wystosowały kraje nordyckie pięć lat temu: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja. EFSA sprawdziła ponad 30 tysięcy publikacji na ten temat i wnioski są jednoznaczne:

Cukry dodane (added sugars) i wolne (free sugars) powinny być zminimalizowane w zaspokajającej potrzeby żywieniowe diecie.

Cukry w diecie okiem badaczy

Celem prowadzonej analizy było pierwotnie ustalenie tolerowanego dziennego spożycia cukrów. Tego naukowcom nie udało się ustalić. Natomiast podkreślili, że cukry dodane oraz wolne cukry powinny być jak najrzadziej stosowane w diecie. W ramach tych produktów wymieniają przykładowo:

  • cukier dodany do gotowych produktów
  • cukier stołowy
  • miody
  • syropy
  • soki owocowe i warzywne
  • koncentraty owocowe

Brak konkretnego poziomu wynika z małej ilości badań dotyczących spożycia poniżej 10% całkowitej energii w diecie. Nie jest zatem jasne jak taki poziom i jego obniżanie wpływa na choroby cywilizacyjne. Natomiast sam wpływ był już podkreślany przez urząd w 2021 (tutaj przypominamy oświadczenie). Podobnie nie pozwalają badania na zróżnicowanie wpływu cukrów dodanych od cukrów wolnych.

Zobacz również

Podsumowanie

Wnioski z analizy mają być pomocne przy ustalaniu zaleceń dla lokalnych konsumentów w krajach Unii. W celu dbania o długofalowe zdrowie należy zatem obniżać spożycie cukrów zbędnych w diecie.

Poniżej, po kliknięciu obrazka, znajdziecie podsumowanie w postaci infografiki EFSA (język angielski) na temat związków spożycia cukru i zdrowia:

Na podstawie:

EFSA, Added and free sugars should be as low as possible, https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible [data dostępu i publikacji: 28.02.2022]