Advertisement

Podwyższony poziom witaminy D u ciężarnych może chronić przed wystąpieniem stwardnienia rozsianego u matek

Avatar photo
witamina d stwardnienie rozsiane

Wysokie miana witaminy D utrzymujące się we krwi ciężarnych mogą chronić przed wystąpieniem stwardnienia rozsianego (SM) u matek w stopniu większym niż ich dzieci wykazały nowe badania opublikowane na łamach medycznego czasopisma naukowego Neurology.

Autor artykułu  Jonatan Salzer, neurolog z uniwersyteckiego szpitala w  Umeå stwierdził:

„W świetle prowadzonych przez nas badań ciężarne kobiety i kobiety w ogóle u których miana witaminy D były wysokie są mniej narażone na wystąpienie stwardnienia rozsianego. Jednakże poziom witaminy D we wczesnej ciąży u matek nie wpłynął istotnie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tej choroby u ich dzieci.”
Wcześniejsze badana przeprowadzone przez zespół Jonatana Salzera wykazały, że niski poziom witaminy D we krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Niski poziom tej witaminy jest prekursorem wystąpienia stwardnienia rozsianego, wystąpienia drugiego epizodu tej choroby oraz zwiększa częstotliwość nawrotów.

Inne badania nas patogenezą stwardnienia rozsianego sugerują także, że choroba ta rzadziej występuje w krajach o większym nasłonecznieniu – co przekłada się na wyższe poziomy witaminy D w tych populacjach a to zmniejsza ryzyko wystąpienia SM.  Witamina D syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych wpływa regulacyjnie na układ odpornościowy  którego sprawność ma znaczenie w prewencji SM. Niekiedy komórki układu odpornościowego wchodzą w fazę autoagresji atakując osłonki mielinowe włókien nerwowych traktując je jako ciało obce.

Badanie przeprowadzone przez zespół z Umeå obejmowało analizę  291,599 próbek krwi pobranych od 164,000  osób pochodzących z północnych części Szwecji od roku 1975. U 192 badanych osób stwierdzono rozwój stwardnienia rozsianego w okresie 9 lat od pobrania próbki krwi. Badacze pobrali w sumie 37 próbek krwi od kobiet ciężarnych których dzieci w przyszłości zachorowały na SM.

Badanie to wykazało że kobiety z wysokim poziomem witaminy D wykazywały ryzyko zachorowania na SM niższe o 61%  niż kobiety z niskim poziomem tej witaminy we krwi.
W przeprowadzonym badaniu nie wykazano ochronnego działania wysokiego stężenia witaminy D we krwi kobiet ciężarnych a późniejszym rzadszym występowaniem stwardnienia rozsianego u ich dzieci. Badanie to sugeruje natomiast ochronne działanie czynnika jakim jest witamina D w późniejszym etapie ciąży jak i po jej zakończeniu. W badaniu wykazano również populacyjny spadek poziomu odżywienia witaminą D na przestrzeni lat. Od roku 1975 odnotowywany jest sukcesywny spadek stężenia tej witaminy we krwi badanej populacji natomiast występowanie stwardnienia rozsianego notowane jest częściej

Zobacz również
witamina d

Wystarczającymi źródłami witaminy D są słońce, niektóre produkty spożywcze oraz suplementy.

Źródło: medfak.umu.se