Advertisement

Przyrost masy ciała w ciąży – wyniki badań

Avatar photo
przysto masy ciała w ciąży

Wiele kobiet z nadwagą i otyłością nadal nadmiernie tyje podczas ciąży, dodatkowo zwiększając już podwyższone ryzyko poważnych powikłań dla siebie i dziecka.  Nowa grupa badań finansowanych przez National Institutes of Health (NIH) wykazała, że ​​kobiety w ciąży mogą bezpiecznie ograniczyć przyrost masy ciała poprzez interwencje dietetyczne i  odpowiednią aktywność fizyczną. Jest to największy zbiór badań w USA, które skupiają się na temacie przyrostów masy ciała u kobiet z nadwagą i otyłością. Próby obejmowały zróżnicowane grupy społeczno-ekonomiczne, co oznacza, że ​​wnioski można uogólnić na dużą populację. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Obesity”.

Przyrost masy ciała w ciąży w nadwadze i otyłości

To ważne badanie, ponieważ potwierdza, że ​​kobiety mogą zmieniać zachowania zdrowotne, aby kontrolować masę ciała uzyskaną podczas ciąży„, powiedział główny autor analizy Dr Alan Peaceman, z Northwestern University Feinberg School of Medicine (USA).

Jednak bardzo niski – nawet o poniżej 2 kg – przyrost masy ciała  nie spowodował zmniejszenia liczby powikłań położniczych, w tym konieczności cięcia cesarskiego, cukrzycy ciążowej, nadciśnienia i stanu przedrzucawkowego.  Według badaczy, aby zmniejszyć ryzyko powikłań położniczych, należy zacząć modyfikację stylu życia przed lub zaraz po poczęciu. Naukowcy mają nadzieję, że interwencje dadzą długoterminowe korzyści, takie jak mniejsze ryzyko występowania otyłości u dzieci lub zmniejszone występowanie zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca młodzieńcza.

Badanie

Siedem zespołów badaczy zwerbowało 1 150 uczestniczek do prób LIFE-Mom (579 kobiet miało interwencję w stylu życia, natomiast 571 miało standardową opiekę), które trwały od drugiego trymestru do czasu urodzenia dziecka. Każda próba oferowała różnorodną modyfikację w stylu życia, ale wszystkie miały na celu poprawę jakości prowadzonego sposobu odżywienia się i zmniejszenie wartości energetycznej diety, zwiększenie aktywności fizycznej i włączenie strategii zachowań, takich jak samokontrola.

                Kobiety z nadwagą i otyłością stanowią krytyczną grupę docelową, ponieważ mają wyższy wskaźnik nadmiernego przyrostu masy ciała i utrzymania wysokiej masy ciała także po porodzie. Ich dzieci są również częściej narażone na otyłość w przyszłości.

Około 62%  kobiet w grupach interwencyjnych, w porównaniu z 75% w grupach kontrolnych, przekroczyło zalecenia National Academy of Medicine dotyczące przyrostu masy ciała w ciąży. Zaleca się, aby kobiety z nadwagą ograniczyły przyrost masy w ciąży do 7-11,5 kg, a kobiety otyłe do 5-9 kg, w porównaniu do 11,5-16 kg dla przyszłych matek, których masa ciała mieści się w granicach normy.

Fakt, że tak wiele kobiet w grupach interwencyjnych wciąż przekracza zalecany przyrost masy ciała pokazuje wyzwania, jakie niesie zachęcanie ciężarnych kobiet do przestrzegania zalecanej diety i poziomu aktywności w czasach, gdy przejadanie się i niechęć do ćwiczeń mają tendencję wzrostową, jak powiedział Peaceman.

Zalecenia

W latach pięćdziesiątych lekarze często zalecali swoim pacjentkom, aby nie przybierały więcej niż około 7 kg podczas ciąży. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Przyszłe matki nie przybierały na masie ciała wystarczająco, więc rodziły małe dzieci, co mogło prowadzić do problemów rozwojowych u potomstwa w dzieciństwie.

Zobacz również
ćwiczenia w ciąży

W odpowiedzi na ten trend zaczęto zalecać wyższe przyrosty masy ciała podczas ciąży. Na początku roku 2000 lekarze zaczęli zauważać, że nadmierny przyrost masy ciążowej wiązał się z pewnymi powikłaniami ciąży: częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy ciążowej i rozwiązań poprzez ciecia cesarskie.

Wielu badaczy zaczęło analizować, czy można pomóc kobietom uniknąć nadmiernego przyrostu masy ciała podczas ciąży. Próby testujące różne strategie ograniczania przyrostu masy ciała u ciężarnych z nadwagą i otyłych wykazywały mieszane wyniki, częściowo z powodu różnych badanych populacji i braku standaryzowanych pomiarów klinicznych. „Dlatego NIH zdał sobie sprawę z potrzeby przeprowadzenia tego badania w różnych populacjach ze standaryzowanymi pomiarami klinicznymi” – jak powiedział Peaceman. „Zapewniają bardziej wiarygodne wyniki”.

Źródło: Alan M. Peaceman, Rebecca G. Clifton, Suzanne Phelan, Dympna Gallagher, Mary Evans, Leanne M. Redman, William C. Knowler, Kaumudi Joshipura, Debra Haire-Joshu, Susan Z. Yanovski, Kimberly A. Couch, Kimberly L. Drews, Paul W. Franks, Samuel Klein, Corby K. Martin, Xavier Pi-Sunyer, Elizabeth A. Thom, Linda Van Horn, Rena R. Wing, Alison G. Cahill. Lifestyle Interventions Limit Gestational Weight Gain in Women with Overweight or Obesity: LIFE-Moms Prospective Meta-Analysis. Obesity, 2018.